UzņēmumsAktualitātes

Ko vērtēja dažādības eksperti

Ko vērtēja dažādības eksperti

Novembra beigās pašvaldības SIA “Ventspils reiss” saņēma kvalitatīvās kustības “Dažādībā ir spēks” balvu par ieguldījumu pieejams darba vides veidošanā un uzturēšanā. Pēc balvas saņemšanas kapitālsabiedrība saņēma ekspertu atzinumu par paveikto un ieteikumus uzlabojumiem.

“Ventspils reiss” ir viens no tiem uzņēmumiem, kas rūpējas ne tikai par to, lai kvalitatīvi paveiktu savu tiešo darbu pārvadājot pasažierus. Uzņēmumā jau daudzus gadus rūpējas arī par darbiniekiem, viņu labsajūtu un to, lai ne tikai uzņēmuma pakalpojums, bet arī darbs “Ventspils reisā” būtu pievilcīgs plašai sabiedrības daļai.

Viens no iemesliem, kas pamudināja veikt pašvērtējumu, bija tas, ka pēc konkursa tika solīts ekspertu atzinums un ieteikumi turpmākiem uzlabojumiem,  kas arī saņemti.

Kā jau iepriekš ziņots, eksperti vērtēja uzņēmuma sniegumu piecās uzņēmējdarbības jomās, kurās dažādība ir nozīmīga un kuras bez dažādības principu ievērošanas nevar pilnvērtīgi pastāvēt. Tās ir - darbinieki, darba vide, principi, tirgus attiecības un saziņa.

Ekspertu atzinumā norādīts, ka “Ventspils reiss” sniegums ir vērtējums kā ļoti labs, īpaši izceļot 2 jomas: saziņa un darba vide, kurā iegūtais vērtējums 93 un 93,5 no 100. Visaugstāk eksperti novērtēji uzņēmuma rūpes par darbinieku darba vietā, uzteicot risinājums un uzlabojumus, ko savu iespēju robežās “Ventspils reisā” veic ar mērķi atbalstīt darbiniekus. Kā īpašs pozitīvais piemērs tika izcelta iespēja darbiniecēm – autobusu vadītājām, autoostas kasierēm, sabiedriskā transporta kontrolierēm u.c. – iegādāties formas tērpus, kas piemēroti tieši viņām, tā uzsverot, ka uzņēmumam katra darbinieka identitāte ir būtiska.

Tāpat augsti tika novērtēts, ka katram darbiniekam noteikts par pienākumu regulāri piedalīties profesionālās pilnveides apmācībās, kas tiek apmaksātas no uzņēmuma budžeta. Kā ļoti nozīmīgs ieguldījums dažādības principu iedzīvināšanā tika novērts tas, ka reizi gadā darbiniekiem, kuri ir tiešā kontaktā ar klientiem, tiek organizētas teorētiskās un praktiskā apmācības darbā ar personām, kurām ir invaliditāte.

Galvenais ekspertu ieteikums, ko “Ventspils reiss” saņēma no ekspertiem, ir turpināt iesākto, organizējot apmācības un pilnveidojot darbinieku izpratni par dažādības jautājumiem.

2020. gada 18. decembrī