UzņēmumsAktualitātes

Kas jāzina pasažieriem ar invaliditāti un viņu asistentiem

Kas jāzina pasažieriem ar invaliditāti un viņu asistentiem

Tiesības izmantot valsts piešķirtās braukšanas maksas atlaides dažādu maršrutu autobusos ir  vairākām pasažieru kategorijām. Taču ne visi, kas izmanto šīs tiesības, zina, ka kopā ar tiesībām uz atlaidi, viņi saņem arī vairākus pienākumus.

Pienākums saņemt un saglabāt braukšanas biļeti

Lai pārvietotos ar autobusu, jebkuram pasažierim, arī tam, kurš izmanto braukšanas maksas atlaides, ir nepieciešama braukšanas biļete. Pasažieriem, kuri ir tiesīgi izmantot atlaidi 100% apmērā, tiek izsniegta nulles vērtības biļete. Savukārt pasažieri, kuriem valsts daļēji apmaksā braucienu, iegādājas biļeti ar atlaidi.

Vēlamies vērst uzmanību, ka  nereti pasažieri pret šo pienākumu – paņemt un saglabāt braukšanas biļeti, izturas pavirši. Tāpēc atgādinām, ka pasažiera pienākums ir paņemt autobusa vadītāja izsniegto biļeti, saglabāt to visu braucienu un nepieciešamības gadījuma uzrādīt kontrolierim.

Pienākums uzrādīt dokumentu, kas apliecina tiesības izmantot atlaidi

Tiesības izmantot braukšanas maksas atlaides ir jāapliecina ar atbilstošu (derīgu) dokumentu. Tā var būt invaliditātes apliecība, politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecība, 3+ Ģimenes karte vai Goda ģimenes apliecība un citas. Tā kā visbiežāk šīs apliecības nav personalizētas un uz tām nav īpašnieka foto, braukšanas maksas atlaides autobusā var izmantot tikai tad ja attiecīgā apliecība tiek uzrādīta kopā ar personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti.

Izņēmums ir bērni, kuri mācās vispārizglītojošās mācību iestādēs,  un studenti, kuri braukšanas maksas atvieglojumus arī tad, ja tā tiek uzrādīta kopā ar skolēna vai studenta apliecību. Savukārt pirmskolas vecuma bērniem invalīdiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nr.414 Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi personu apliecinošs dokuments nav obligāts – pietiek, ja uzrāda vien invaliditātes apliecību.

Pienākums iedot dokumentus kontrolierim/ autobusa vadītājam rokās

Tāpat būtu jāatceras un jāievēro, ka Ministru kabineta noteikumi Nr.599 Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība nosaka, ka pasažierim ir pienākums uzrādīt vai pēc pieprasījuma iedot rokās autobusa vadītājam vai citai personai, kas veic biļešu kontroli, dokumentu, kas apliecina pasažiera tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus, lai minētās personas varētu pārliecināties par minēto dokumentu derīgumu, piemēram, pārbaudītu dokumenta derīguma termiņu vai arī pārliecinātos, ka uz tā redzami visi pretviltošanas elementi.  Līdz ar to gan kontroles dienesta darbiniekam, gan autobusa vadītājam ir tiesības prasīt, lai pasažieris, kurš izmanto braukšanas maksas atlaides, nepieciešamos dokumentus iedod autobusa vadītājam rokās.

2023. gada 23. maijā