UzņēmumsAktualitātes

Kas jāzina par pirmskolas vecuma bērnu pārvietošanos sabiedriskajā transportā

Kas jāzina par pirmskolas vecuma bērnu pārvietošanos sabiedriskajā transportā

Sākoties vasaras sezonai, ielās un sabiedriskajā transportā biežāk var redzēt bērnus, kuri pārvietojas vieni. Tas ir likumsakarīgi, jo skolās un pirmsskolas bērnu izglītības iestādēs sācies brīvlaiks. Problēmsituācijas šajā laikā bieži rodas vecākiem, kuru bērni atrodas starpposmā – bērns vairs neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi un arī skolā vēl nemācās. Tāpēc skaidrosim, kas jāzina vecākiem un, protams, arī pašiem bērniem. Vai šis starpposms ietekmē pārvietošanos sabiedriskajā transportā?

Kas ir pirmskolas vecuma bērns

Diemžēl Latvijas likumdošana precīzi nenosaka pirmsskolas vecuma robežu, tā ļaujot dažādām instancēm interpretēt šo jēdzienu pēc saviem ieskatiem. Saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu šo jēdzienu skaidrojam, pamatojoties uz Vispārējās izglītības likumu, kurā teikts, ka pirmskolas izglītību apgūst bērni līdz 7 gadu vecumam – tātad līdz brīdim, kad bērns sāk apmeklēt vispārizglītojošo mācību iestādi, bet ne ilgāk kā līdz 7 gadu vecumam (ieskaitot).

Īpaši notikumi, kas jāievēro

Pirmsskolas vecuma bērns sabiedriskajā transportlīdzeklī nedrīkst braukt patstāvīgi. Kopā ar bērnu noteikti jābūt personai, kura ir vismaz 13 gadus veca (saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzību likumu 24. panta 6.daļu.) Pārvietojoties sabiedriskajā transportā kopā ar pirmskolas vecuma bērnu, jāatceras, ka starppilsētu vai novadu maršrutos pirmsskolas vecuma bērnus aizliegts pārvadāt no pirmās līdz ceturtajai sēdvietai, ja netiek nodrošinātas normatīvajos aktos noteiktās drošības prasības ceļu satiksmē, tas ir, nav pieejams speciāls krēsls bērnu pārvadāšanai. Atgādinām, ka starppilsētu autobusos ir drošības jostas un pasažieriem, tajā skaitā bērniem, ir jāpiesprādzējas.

Vai pirmskolas vecuma bērnam nepieciešama braukšanas biļete

Biļete ir dokuments, kas apliecina tiesības izmantot sabiedrisko transportu, līdz ar to tā nepieciešama jebkuram pasažierim – par zīdainim. Ministru kabineta noteikumu Nr. 371 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” 4.punkts nosaka, ka “Pirmsskolas vecuma bērniem ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā” (reģionālas nozīmes maršruts ir starppilsētu vai novada maršruts). Pilsētas maršrutos, saskaņā ar likumdošanu, jebkura vecuma bērnam ir jāiegādājas braukšanas biļete, bet gadījumos, kad bērns var izmantot sabiedrisko transportu bez maksas, tiek izsniegta tā dēvētā nulles biļete.

Braukšanas maksu pilsētas sabiedriskajā transportā pirmsskolas vecuma bērniem nosaka pakalpojuma pasūtītājs, un Ventspils pilsētas sabiedriskajā transportā bērni vecumā līdz 3 gadiem (ieskaitot) var pārvietoties bez maksas, bet pirmskolas vecuma bērniem vienreizējā braukšanas biļete maksā 0,07 EUR.

Vai nepieciešams uzrādīt dokumentus, kas apliecina bērna vecumu

Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka pasažierim ir pienākums uzrādīt “dokumentus (ja tādi nepieciešami), kas apliecina tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus”. Tātad gadījumos, kad rodas šaubas par bērna vecumu, autobusa vadītājam vai sabiedriskā transporta kontrolierim ir tiesības prasīt uzrādīt dokumentu, kas apliecina bērna vecumu.

2019. gada 10. jūnijā