UzņēmumsAktualitātes

Kas jāzina, ja skolēnam plānots izmantot sabiedrisko transportu

Kas jāzina, ja skolēnam plānots izmantot sabiedrisko transportu

Vēl tikai nedēļa, un sāksies jaunais mācību gads. Tā kā pašlaik tiek plānots, ka mācības notiks klātienē, daudziem aktualizējas jautājums par to, kas un kā jādara, lai skolēns varētu izmantot Ventspils pilsētas sabiedrisko transportu, kā arī kādas atlaides pienākas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, skolēniem un studentiem.

Atlaide pirmskolas vecuma bērniem

Lai 1.septembris nesāktos ar nepatīkamu pārsteigumu, atgādināsim, ka pirmsskolas vecuma bērns ir bērns līdz 7 gadiem (ieskaitot). Pie nosacījuma, ja viņš nav uzsācis mācības skolā. Tikko uzsāktas mācības 1. klasē -  arī tad, ja ir tikai 6 gadi – bērns automātiski kļūst par skolēnu.

Līdz ar to Ventspils pilsētas sabiedriskajā transportā

 • bez maksas var pārvietoties  bērni līdz 3 gadu vecumam ieskaitot,
 • pirmsskolas vecuma bērniem no 4 līdz 7 gadiem (vēlreiz pievēršam uzmanību vārdam  - pirmskolas!) maksa par vienreizējo braukšanas biļeti noteikta 7 centi;
 • skolēniem, kuri neizmanto mēnešbiļetes, vienreizējā braukšanas biļete jāiegādājas par pilnu cenu.

Atlaides skolēnu un studentu mēnešbiļetēm

Ventspils pilsētas pašvaldība ir piešķīrusi dažādas atlaides mēnešbiļešu iegādei tiem skolēniem un studentiem, kuri deklarēti Ventspils pilsētā.

100% atlaide piešķirta vidusskolēniem, kuriem deklarētā dzīvesvieta atrodas Pārventā, tas ir, Ventas labajā krastā, bet mācību iestāde – pretējā Venta krastā.

75% atlaide (mēnešbiļetes cena – 8.25 EUR) – piešķirta Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajiem vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri mācās klātienē un kuru mācību iestāde atrodas Ventspilī.

50% atlaide (mēnešbiļetes cena 16.50 EUR) piešķirta Ventspils pilsētā deklarētajiem studentiem, kuri mācās klātienē koledžā vai pilna laika klātienē augstskolā, ja izglītības iestāde atrodas Ventspils pilsētā.

Atlaide šādā apmērā tiek piešķirta arī Ventspils pilsētā deklarēto daudzbērnu ģimeņu vecākiem, kuru ģimenē ir no 3 līdz 5 bērniem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni vecumā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai (arī aizbildnībā vai aizgādībā esoši bērni), ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā, kuru atrašanās vieta ir Ventspils pilsēta.

90% atlaide (mēnešbiļetes cena 3.30 EUR) piešķirta vairākām pasažieru kategorijām:

 1. Ventspils pilsētā deklarētajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs vai aizbildnībā līdz 18 gadu vecumam;
 2. pilsētā deklarētajām daudzbērnu ģimenēm (gan vecākiem, gan bērniem), kurās ir 6 vai vairāk bērnu (arī aizbildnībā esošie vai audžuģimenē ievietotie bērni) līdz 18 gadu vecumam.

Ja tiek turpinātas mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienē augstskolā, kas atrodas Ventspilī, atlaidi var izmantot līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

Kā rīkoties, lai varētu iegādāties mēnešbiļeti ar atlaidi

Eelektroniskā karte (plastikāta kartiņa) pirmajā reizē skolēnam/studentam tiek izsniegta bez maksas, bet, ja karte nozaudēta, par atkārtotu tās izgatavošanu ir jāmaksā  4EUR. Lai varētu iegādāties mēnešbiļeti un izmantot attiecīgo atlaidi, jāveic šādi priekšdarbi:

 • brīvā formā jāraksta iesniegums par mēnešbiļetes izgatavošanu, norādot mēnešbiļetes īpašnieka vārdu un uzvārdu, dzimšanas datumu, tam jāpievieno mēnešbiļetes īpašnieka foto, kurā skaidri redzama seja, kā arī jānorāda kāds kontaktālrunis. Iesniegums un foto jānogādā Robežu ielā 7, bet visērtāk to izdarīt elektroniskā formātā, sūtot e – pastu andris.otto@ventspils.lv ;
 • izglītības iestādē jāpieprasa izziņa mēnešbiļetes iegādei;
 • jāsagaida zvans no autoostas par to, ka kartiņa ir izgatavota;
 • ņemot līdzi izziņu no mācību iestādes, jādodas uz autoostas kasēm, kur, sākot no katra mēneša 20. datuma līdz nākamā mēneša 10. datumam, var iegādāties mēnešbiļeti, kas neierobežotam braucienu skaitam maršrutos no Nr.1  līdz Nr.12 (Nr. 11, 11A, 12 – līdz Tārgalei) derīga vienu kalendāro mēnesi.

Mēnešbiļete - vienlaikus arī universālā braucienu skaita biļete

Pasažieru un vecāku ērtībām elektroniskajā kartē, kura tiek izmantota kā mēnešbiļete, vienlaikus iespējams “ierakstīt” arī citu veidu biļetes, piemēram, universālo braucienu skaita biļeti, kuras derīguma termiņš ir 90 dienas no iegādes brīža un kuru iespējams izmantot jebkurā Ventspils pilsētas sabiedriskā transporta maršrutā (no nr. 1 līdz nr. 23) pilsētas administratīvās teritorijas robežās. Lai iegādātos universālo braucienu skaita biļeti

 • jāizvēlas nepieciešamais braucienu skaits,
 • autoostas kasē jāveic braucienu priekšapmaksa.

Atgādināsim, ka iespējams iegādāties šādas universālo braucienu skaita biļetes:

 • 10 braucieniem -  cena – EUR 7.30;
 •  20 braucieniem - cena EUR 14.40,
 • 40 braucieniem - cena EUR 28.50,
 • 60 braucieniem - cena EUR 42.

Pēc braucienu izmantošanas, atkārtoti tos var papildināt autoostas kasē.

2020. gada 25. augustā