UzņēmumsAktualitātes

Kā iesniegt atsauksmi par sabiedriskā transporta pakalpojumu

Kā iesniegt atsauksmi par sabiedriskā transporta pakalpojumu

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” darbinieki ik dienas saņem dažādas pasažieru atsauksmes: gan pozitīvas, gan negatīvas, gan informatīvas, gan tādas, kurās tiek izteikti dažādi priekšlikumi. Lai uz tām varētu ātri un objektīvi reaģēt, nepieciešams ievērot dažus vienkāršus noteikumus.

Kam adresēt priekšlikumus

Ar priekšlikumiem par uzlabojumiem jāvēršas pie pakalpojuma pasūtītāja. Tātad, ja priekšlikums saistīts ar starppilsētu vai novada maršrutiem, tā adresāts būs Valsts SIA “Autotransporta direkcija”, kas arī pieņems lēmumu par to, vai priekšlikums ir atbalstāms vai arī ne. Par saziņas iespējām ar ATD sīkāk var lasīt www.atd.lv/lv/klientu-apkalpošanas-standarts 

Ventspils pilsētas maršrutos tā būs Ventspils valstspilsētas Dome. Priekšlikumus, kas saistīti ar pilsētas maršrutiem, rakstiskā veidā iespējams nosūtīt arī pašvaldības SIA “Ventspils reiss” uz e-pastu vreiss@ventspils.lv, taču gala lēmums arī te atkarīgs no pasūtītāja iespējām un priekšlikuma ekonomiskā pamatojuma.

Pieejamas daudzveidīgas iespējas atsauksmju iesniegšanai

Atsauksmes, kas saistītas ar uzņēmuma sniegto pakalpojumu un darbinieku profesionalitāti vai neprofesionalitāti, vislabāk iesniegt tieši uzņēmumā. Darba laikā iespējams sazināties ar Pārvadājumu daļu pa tālruni  63622422, tāpat iespējams rakstīt e-pastā vreiss@ventspils.lv, norādot e-pasta tēmā, vai iesniegums būs sūdzība, pateicība, priekšlikums vai komentārs.

Savu viedokli, protams, var paust arī dažādās interneta vietnēs, tajā skaitā, sociālajos tīklos un Ventspils pilsētas oficiālajā portālā ventspils.lv. Šādā gadījumā gan jārēķinās ar to, ka objektīvas atbildes saņemšana vai situācijas skaidrojums prasīs ilgāku laiku, nekā tad, ja komunikācija notiks tieši ar uzņēmumu.

Ātrai reakcijai nepieciešama konkrēta informācija

Ja nolemts iesniegt atsauksmi, vēlams tajā iekļaut informāciju, kas atvieglo situācijas izvērtēšanu. Noteikti būtu jāmin datums, laiks, maršruts un virziens. Ja atsauksme tiek iesniegta elektroniski, tai var pievienot arī braukšanas biļeti. Precīza un konkrēta informācija palīdz ātrāk identificēt autobusa vadītāju un izvērtēt aprakstīto situāciju. Lai risinātu konfliktsituācijas, kas saistītas ar autobusa vadītāju darbu, papildus tiek izmantoti tādi informācijas avoti kā videonovērošanas kameru ieraksti, izdrukas no kases aparātiem, GPS dati.

Diemžēl, bet ļoti bieži uzņēmums saņem pārāk vispārīgu un nekonkrētu informāciju, un tāpēc ne vienmēr iespējams sniegt objektīvas un pilnīgas atbildes.

2024. gada 7. februārī