UzņēmumsAktualitātes

Jautā pasažieri, atbild – Ventspils reiss

Turpinot pakāpenisku pāreju uz elektroniskajām braukšanas kartēm, pašvaldības SIA Ventspils reiss ir apkopojis biežāk uzdotos jautājumus, kas saistīti ar šo jaunumu un minēto karšu noformēšanu.

Līdz 31. decembrim pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos var izmantot gan vecās – papīra – mēnešbiļetes, gan jaunās elektroniskās braukšanas kartes. Taču svarīgi ņemt vērā, ka no 2020. gada 1. janvāra derīgas būs tikai elektroniskās braukšanas kartes. Tāpēc Ventspils reiss aicina visus pasažierus, kas regulāri iegādājas mēnešbiļetes, un īpaši tos, kam piešķirtas braukšanas maksas atlaides un kam nepieciešama personalizēta braukšanas karte, savlaicīgi nokārtot formalitātes, lai karti varētu sagatavot. 

Atgādinām, ka atlaides mēnešbiļetes iegādei tiek pieškirtas tikai Ventspils pilsētā deklarētajiem pasažieriem.

Vai visiem pasažieriem nepieciešams iegādāties personalizēto braukšanas karti?

Personalizētās braukšanas kartes ir obligātas tiem pasažieriem, kuriem pašvaldība piešķīrusi braukšanas maksas atlaides. Piemēram, skolēniem, daudzbērnu ģimenēm, nestrādājošiem pensionāriem un 3.grupas invalīdiem, kuriem pensija nepārsniedz 266,76 eiro mēnesī, kā arī citām pasažieru grupām, kas noteiktas Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos nr.5 Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ventspils pilsētas nozīmes maršrutos. Pārējie pasažieri var izmantot nepersonalizētu karti, un tās izgatavošana nav iepriekš jāpiesaka.

Personalizētās braukšanas kartes nav nepieciešamas pasažieriem, kas iegādājas mēnešbiļeti vai abonementa biļeti darba dienām par pilnu cenu. Šie pasažieri var iegādāties nepersonalizētu karti (vienreizēja maksa par daudzreiz lietojamo karti – 1 eiro).

Kā pasūtīt un saņemt personalizēto braukšanas karti?

Lai varētu sagatavot personalizēto karti, pasažieriem, kuri var izmantot pašvaldības piešķirtās atlaides, jāraksta iesniegums par kartes sagatavošanu (nepilngadīgajiem to dara vecāki), kurā jānorāda kartes īpašnieka dati – vārds, uzvārds, dzimšanas datums, mēnesis un gads –, kā arī tam jāpievieno fotoportrets (būs derīga jebkura fotogrāfija, kurā skaidri redzama seja). Minēto informāciju var sūtīt uz e-pastu andris.otto@ventspils.lv vai nodot autoostas kasē; to iespējams sūtīt arī pa pastu uz adresi Robežu ielā 7, Ventspilī, LV – 3601, kā arī darba laikā ierasties Ventspils reisā un nodot klātienē. Pirmreizējā personalizētās kartes (! tikai kartes, ne mēnešbiļetes !) izsniegšana ir bez maksas, bet, lai saņemtu to atkārtoti, piemēram, nozaudēšanas gadījumā, būs jāmaksā 4 eiro.

Plānots, ka elektroniskās braukšanas kartes kalpošanas laiks būs aptuveni 3 gadi (atkarībā no lietošanas intensitātes), un, kad tā būs nolietota, jaunu personalizēto karti bez maksas (obligāti būs jāuzrāda vecā) varēs saņemt autoostas kasē.

Kā braukšanas karti izmantot?

Sākotnēji elektroniskā braukšanas karte ir kā parasta plastikāta kartiņa – tā ir tukša un nav izmantojama kā biļete. Lai to varētu izmantot, autoostas kasē jāiegādājas izvēlētā mēnešbiļete, ko var izdarīt, sākot no iepriekšējā mēneša 20. datuma līdz 10.datumam tajā mēnesī, kurā izmantosiet biļeti. Mēnešbiļetes derīguma termiņš nav mainījies – tā ir derīga no mēneša pirmās līdz pēdējai dienai, neatkarīgi no iegādes dienas. Braucienu skaits nav ierobežots.

Kādas ir elektroniskā kartes priekšrocības?

Papildu izvēlētajai mēnešbiļetei, elektroniskajā kartiņā iespējams ierakstīt piecas dažāda tipa biļetes, piemēram, universālās brauciena skaita biļetes, ar kurām iespējams pārvietoties jebkurā Ventspils pilsētas sabiedriskā transporta maršrutā no nr.1 līdz nr.23 (izņemot maršrutu nr.14 uz Kurzemi un nr.15 uz Akmeņdzirām) pilsētas teritorijā. Apmaksātie braucieni jāizmanto 90 dienu laikā no iegādes brīža, jo pēc tam neizmantotie braucieni dzēšas. Tāpēc iesakām rūpīgi pārdomāt nepieciešamo braucienu skaitu, jo braucienu skaita biļeti autoostas kasē var papildināt jebkurā pasažierim ērtā dienā no plkst.6 līdz plkst.19.30.

Kas vēl jāzina?

Skolēnu vecākiem jāievēro, ka skolēna mēnešbiļeti iespējams iegādāties, uzrādot autoostas kasē derīgu izziņu mēnešbiļetes iegādei, ko izsniedz izglītības iestāde un kas apliecina, ka izglītojamais tiešām mācās un viņam piešķirta braukšanas maksas atlaide. Derīga izziņa jāuzrāda katru mēnesi.

Par to, kādām pasažieru grupām pienākas atlaides,sīkāk var lasīt šeit.

2019. gada 26. septembrī