UzņēmumsAktualitātes

Jau sesto reizi -ĢIMENEI DRAUDZĪGS KOMERSANTS

Jau sesto reizi -ĢIMENEI DRAUDZĪGS KOMERSANTS

Sesto gadu pēc kārtas pašvaldības SIA “Ventspils reiss” piešķirts statuss “Ģimenei draudzīgs komersants”, kas apliecina uzņēmuma atbildīgo attieksmi pret ģimeniskajām vērtībām.

Vakar, 13. jūnijā, Atbildīgas biznesa nedēļas ietvaros tika godināti uzņēmumi, kas rūpējas ne tikai par labiem saimnieciskajiem rādītājiem, bet arī par saviem darbiniekiem, rūpējoties par to, lai ģimeniskās vērtībās netiktu aizmirstas arī ikdienas darba rutīnā. Statusu “Ģimenei draudzīgs komersants” piešķir Labklājības ministrija. Šogad to saņēma 38 uzņēmumi, un starp tiem arī pašvaldības SIA “Ventspils reiss”, kam statuss piešķirts jau sesto gadu pēc kārtas un kas šogad bija vienīgais no Latvijas pasažieru pārvadātājiem, kas piešķīra šādu statusu. Kopā ar “Ventspils reiss” statusu saņēma vēl viens Ventspils uzņēmums - SIA “Ventspils nafta termināls”.

Uzņēmumi, kas ieguvuši šo statusu, apliecinājuši, ka savā darbā īsteno ģimenei draudzīgus uzņēmējdarbības principus, sniedzot gan materiālu, gan nemateriālu atbalstu darbiniekiem ar bērniem. “Ventspils reiss” īsteno pasākumu virkni, kurā ir ne tikai likumdošanā noteiktie atbalsta pasākumi, bet arī tādi, ko iniciējis uzņēmums. Piemēram, tiek atbalstīta darbinieku un viņu ģimenes locekļu dalība dažādos sporta pasākumos, tiek organizēti atpūtas pasākumi neformālā gaisotnē un izglītojošas ekskursijas darbinieku bērniem, ir iespēja strādāt elastīgu darba laiku un arī attālināti (ja to atļauj veicamie darba pienākumi) un citi pasākumi. Tiek nodrošināts arī materiālais atbalsts dažādu piemaksu un pabalstu veidā. Uzņēmums rūpējas ne tikai par savu darbinieku ģimenēm, bet arī par pilsētniekiem, veicot pasažieru pārvadājumus ar zemās grīdas autobusiem.

“Ģimenei draudzīga komersanta” statusu ieguvušie uzņēmumi saņem īpašu apliecību un iegūst tiesības izmantot savā uzņēmumā, interneta vietnē, plašsaziņas līdzekļos un darba sludinājumos “Ģimenei draudzīga komersanta” logo.

Apbalvošanas pasākumā izskanēja doma, ka interese par šo statusu arvien palielinās, un tas nozīmē, ka Latvijas uzņēmēji kļūst sociāli atbildīgāki un izprot, ka tieši ģimene ir katras stabilas, veselīgas sabiedrības pamats un ka laimīgs un apmierināts darbinieks spēj arī labāk strādāt.

“Ģimenei draudzīga komersanta” statusu kopš 2011. gada piešķir tikai tiem uzņēmumiem, kas aizpildījuši Latvijas Ilgtspējas indeksa anketu, kurā iekļauti kritēriji par ģimenei draudzīgas politikas īstenošanu uzņēmumā, piemēram, nodrošinot attālinātā darba iespējas, elastīgu darba laiku. Tiek vērtēta arī nodarbināto veselības aizsardzība darbavietā, uz klientu orientētu pakalpojumu sniegšanu, atbalsta nodrošināšana bērniem un ģimenēm veltītiem pasākumiem, iesaistīšanos labdarībā, uzņēmuma telpu un aprīkojuma atbilstību vecāku un bērna vajadzībām, kā arī rūpes par klientiem, jo tās veicina uzņēmuma lojalitāti un paaugstina tā reputāciju ne tikai Latvijā, bet arī  starptautiskā mērogā.

2018. gada 14. jūnijā