UzņēmumsAktualitātes

"Jā" sadarbībai, attīstot videi draudzīgu sabiedrisko transportu

"Jā" sadarbībai, attīstot videi draudzīgu sabiedrisko transportu

Ceturtdien, 9.novembrī, tika atbalstīta Sadarbības līguma noslēgšana investīciju projekta “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru Ventspilī” ieviešanai.

Sadarbības līgumā noteiktas atbildības jomas projekta īstenošanas, uzraudzības un ilgtspējas nodrošināšanai starp Ventspils pilsētas domi un pašvaldības SIA “Ventspils reiss”. Projekta iesniedzējs, virzītājs un realizētājs ir pašvaldības SIA “Ventspils reiss”, bet Ventspils pilsētas pašvaldība ir tā sadarbības partneris, dodot iespēju nepieciešamos infrastruktūras objektus izbūvēt uz pašvaldības zemes. Nepieciešamos projekta līdzmaksājumus nodrošina pašvaldības SIA “Ventspils reiss”.

Projektu paredzēts iesniegt valsts aģentūras „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” izsludinātajā ierobežotā projektu iesniegumu atlasē, lai piesaistītu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

Plānotās kopējās projekta izmaksas ir 6 574 289,57 EUR, tostarp ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir līdz 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām jeb 4 628 249,99 EUR. Projektu plānots realizēt līdz 2020. gada 1.pusgada beigām.

Projektu plānots iesniegt ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piesaistei darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros.

2017. gada 9. novembrī