UzņēmumsAktualitātes

Izmaiņas pilsētas sabiedriskajā transportā

Izmaiņas pilsētas sabiedriskajā transportā

No 2023. gada 2. marta Ventspils pilsētas sabiedriskajā transportā tiks mainīta norēķinu kārtība un iespējas, kā arī braukšanas maksas tarifi. Izmaiņas būs attiecināmas uz visām pasažieru grupām un biļešu veidiem.

Ņemot vērā iedzīvotāju ierosinājumus - pozitīvas izmaiņas sagaida pasažierus, kuri ir  pirmsskolas vecumā (līdz 7 gadiem, ieskaitot) un vispārizglītojošo skolu skolēnus.

Ar Ventspils valstspilsētas Domes atbalstu, pirmsskolas vecuma bērni jebkurā pilsētas sabiedriskā transporta maršrutā turpmāk varēs pārvietoties bez maksas. Savukārt vispārizglītojošo skolu audzēkņiem tiks ieviesta jauna “Skolēnu mēnešbiļete”, kura pēc plkst. 14:00 būs derīga arī maršrutos Nr.21, 22, 23. Tādējādi skolēniem tiks būtiski atvieglota iespēja apmeklēt ārpusskolas aktivitātes, izmantojot pašvaldības piešķirtos atvieglojumus, jo sevišķi vakaros, kad autobusu satiksmes intensitāte samazinās. Tāpat skolēni varēs iegādāties parastās mēnešbiļetes tikai darba dienām vai visām nedēļas dienām.

Tāpat, lai uzlabotu pieejamību un lai pasažieriem būtu ērtāk izmantot braucienu skaita biļetes, tiks ieviesta iespēja elektroniskās braucienu kartes papildināt arī internetā.

Savukārt, ievērojot, ka Ventspils pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas tarifi nav mainījušies kopš 2013. gada un šajā laikā ir būtiski pieauguši visi izdevumi, kas saistīti ar pasažieru pārvadājumu nodrošināšanu - energoresursu, rezerves daļu, darbaspēka u.c. izmaksas, kā arī  kritiski palielinājusies inflācija,  autobusu maršrutos Nr. 2; 3; 4; 5; 6 un 10 braukšanas maksa palielināsies no 0.6 EUR uz 0.8 EUR, bet maršrutos Nr. 20; 21; 22; 23 braukšanas maksa palielināsies no 0.75 EUR uz 1 EUR. Tāpat turpmāk maršrutos Nr. 1; 11, 11A un 12, posmā līdz Tārgalei, maršrutā Nr. 13 līdz Vārvei, un maršrutos Nr. 8, 9 -  tarifs būs 1 EUR.

Lai mazinātu braukšanas maksas pieauguma ietekmi uz iedzīvotājiem, tiek rosināts vairāk izmantot elektroniskās braukšanas kartes, kurām tarifu pieaugums būs ievērojami mazāks - 60 un 40 braucienu biļetēm tas veidos – attiecīgi 7% un 9% no biļetes cenas. Arī mēnešbiļetēm pieaugums būs mazāks. Tā pat tiks saglabāti pašvaldības piešķirtie atvieglojumi.

Pilna informācija par visām izmaiņām būs pieejama Ventspils reiss mājaslapā www.ventspilsreiss.lv un Ventspils autoostā. Neskaidrību gadījumā var vērsties pa tālruni 63629904

2023. gada 2. februārī