UzņēmumsAktualitātes

Izcili aizvadīts vadības sistēmas audits

Izcili aizvadīts vadības sistēmas audits

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” sekmīgi aizvadījis integrētās vadības sistēmas kārtējo auditu, tā apliecinot savas darbības atbilstību 4 starptautiski atzītiem standartiem un vēlreiz izvērtējot savu atbildību pret pasažieriem, darbiniekiem, sabiedrību un vidi.

Auditu veica starptautiski atzīta sertifikācijas institūcija Det Norske Veritas, un tā galvenais mērķis bija pārliecināties, ka uzņēmums strādā atbilstoši četru starptautisku standartu ISO 9001:20015 (kvalitātes vadība) , ISO 14001:2015 (vides pārvaldība),  ISO 50001:2011 (energopārvaldība) un OHSAS 18001:2007 (darba drošības pārvaldība) prasībām, kā arī sniegt ieteikumus turpmākajam darbam.

Šī audita prioritāte bija dažādu risku vadība. Tika auditēts tas, kā uzņēmuma darbinieki pārzina darba drošības un ugunsdrošības noteikumus; vai prot rīkoties dažādās ārkārtas situācijās, piemēram, sniedzot pirmo palīdzību cietušajam; vai izprot un apzinās, kādus kaitējumus pasažieru pārvadājumi var nodarīt apkārtējai videi un kā tos novērst vai samazināt. Noslēguma sarunās auditori atzīmēja, ka, klātienē intervējot visu kapitālsabiedrības struktūrvienību darbiniekus – vadošos speciālistus, autobusu vadītājus kontrolierus, autoostas kasieres, automehāniķus un citus tehniskos un saimnieciskos darbiniekus, guvuši pārliecību, ka “Ventspils reiss” darbinieki izprot uzņēmumā notiekošo un ir ieinteresēti procesos un to uzlabošanā, labi pārzina visas jomas, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, un orientējas likumdošanā. Rūpīgi tika pārbaudīta arī dokumentācija, jo tā atspoguļo gan plānošanu, gan kontroles un apmācības procesu teorētiskos aspektus.

Auditori atzina, ka Ventspils reiss sniegums ir izcils. Īpaši atzinīgi tika novērtēts darbs, kas ieguldīts pasažieru viedokļa izzināšanā (SKDS aptaujas, darbs ar iesniegtajām atsauksmēm un sociālo tīklu profili), vides monitoringos un darbinieku, īpaši, autobusu vadītāju, motivēšanā. Tika uzsvērts, ka Ventspils reiss pozicionē sevi kā mērķtiecīgu, uz izcilību un novatorismu vērstu uzņēmumu, kura ikdienas darbs balstīts analīzē, izpratnē un sistemātiskumā. Izceļot Ventspils reiss paveikto dažādās darbības jomās, auditori pieminēja, ka atbilstību visiem 4 standartiem spējuši sertificēt tikai nedaudzi uzņēmumi.  Noslēgumā tika izteikti arī daži ieteikumi darba uzlabošanai, kā, piemēram, rūpīgāk novērtēt ieguvumus, ko dod elektroenerģijas ietaupījumi un kā vēl uzlabot darbu ar iedzīvotāju atsauksmēm.

Kvalitātes vadības sistēma, kas uzņēmumā ieviesta jau 2008.gadā un resertficēta trīs reizes – 2011., 2014. un 2017.gadā, šobrīd aptver 4 būtiskas jomas: kvalitātes vadību, vides pārvaldību, darba drošību un energopārvaldību. Minēto jomu ietekmi ikdienā pasažieri lielākoties neizjūt, tomēr tās būtiski ietekmē sniegtā pakalpojuma kvalitāti gan praktiski, nodrošinot drošus un videi draudzīgus pasažieru pārvadājumus un saimniecisko darbību, gan teorētiski – liekot sakārtot dokumentāciju, tādējādi nodrošinot pamatu dažādiem procesiem un preventīvajiem pasākumiem risku novēršanai.

2018. gada 12. jūlijā