UzņēmumsAktualitātes

Invaliditātes apliecība - kopā ar personu apliecinošu dokumentu

Invaliditātes apliecība - kopā ar personu apliecinošu dokumentu

No 2021. gada 1. jūlija spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 805 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību", kuros noteikts, ka invaliditātes apliecībās vairs nebūs īpašnieka fotoattēla. Līdz ar to invaliditātes apliecība derīga tikai kopā ar personu apliecinošu dokumentu.

Jau pirms mēneša valdība apstiprināja Ministru kabineta noteikumus par jaunām invaliditātes apliecībām, un šobrīd tās jau tiek izsniegtas bez to īpašnieka fotogrāfijas. Tāpēc pasažieriem, lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā, kopā ar invaliditātes apliecību obligāti jāuzrāda arī personu apliecinošs dokuments: pase, ID apliecība vai skolēna / studenta apliecība.

Dokumentiem, kas apliecina pasažiera tiesības saņemt atlaidi, jābūt līdzi gan biļetes iegādes brīdī, gan arī brauciena laikā.

Personām, kurām vēl aizvien ir derīgas vecā parauga invaliditātes apliecības ar fotogrāfiju, un pirmsskolas vecuma bērniem papildu dokuments nav jāuzrāda.

Atgādinām, ka braukšanas maksas atvieglojumus, uzrādot invaliditātes apliecību, gan reģionālajā, gan pilsētu sabiedriskajā transportā var saņemt personas ar I vai II grupas invaliditāti, personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un pasažieris, kas pavada personu ar I grupas invaliditāti vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti. Jāievēro, ka bērna invalīda ( līdz 18. gadu vecumam) un personas ar 1. grupas invaliditāti pavadoņa minimālais vecums ir 13 gadi. Ja sabiedriskā transportlīdzekļa vadītājam vai kontrolierim ir radies iespaids, ka pavadonis ir jaunāks par 13 gadiem, viņiem ir tiesības pieprasīt, lai personas ar invaliditāti pavadonis uzrāda dokumentus, kas apliecina viņa vecumu.

2021. gada 2. augustā