UzņēmumsAktualitātes

Iedzīvotāji pozitīvi vērtē saskarsmi ar pašvaldības SIA “Ventspils reiss”

Iedzīvotāji pozitīvi vērtē saskarsmi ar pašvaldības SIA “Ventspils reiss”

2023. gada nogalē pētījumu centra SKDS veiktā aptauja liecina, ka gandrīz 90% respondentu saskarsmi ar pašvaldības SIA “Ventspils reiss” vērtē pozitīvi.

“Ventspils reiss”” gan nav tā iestāde, kurā iedzīvotāji ar jautājumiem vērsušies bieži. Tikai 8% aptaujāto atzinuši, ka viņiem ir zināma saskarsmes pieredze ar kapitālsabiedrību, un absolūtais vairākums jeb 86% šādu saziņu vērtē pozitīvi. Jāatzīmē, ka apmierinātības līmenis salīdzinājumā ar iepriekšējo aptauju, ir nedaudz paaugstinājies.

Respondenti, kam bijusi saskarsme ar kapitālsabiedrību, lielākoties norādījuši, ka saziņa notikusi klātienē – 62%, telefonu izmantojuši 38%, elektroniskā saziņa un vēstules papīra formātā izmantotas retāk – tikai 7% gadījumu.

Pēc informācija visbiežāk respondenti vērsušies pie autobusa vadītāja un autoostas darbiniekiem, bet saskarsme ar “Ventspils reisa” biroja darbiniekiem bijusi ievērojami retāka. Aptaujas dati liecina arī to, ka visu respondentu skaits, kam bijusi saskarsme ar uzņēmumu, laika gaitā pakāpeniski samazinās. Tas kopumā vērtējams pozitīvi, jo liecina, ka nepieciešamo informāciju pasažieri var saņemt, izmantojot alternatīvos kanālus.

Aptaujas dati liecina, ka pēc informācijas visbiežāk vēršas respondenti vecumā no 54 līdz 64 līdz gadiem, publiskajā sektorā strādājošie un Augstskolas rajonā dzīvojošie. Visretāk pēc informācija vēršas respondenti vecumā no  35 līdz 54 gadiem, ar augstāko izglītību, dzīvojoši Vasarnīcu ielas rajonā, Ostgalā, Jaunpilsētā un Pārventā.

2024. gada 4. martā