UzņēmumsAktualitātes

Iedzīvotāji pozitīvi vērtē Domes darbu sabiedriskā transporta jomā

Iedzīvotāji pozitīvi vērtē Domes darbu sabiedriskā transporta jomā

Pētījumu centra SKDS veiktās aptaujas rezultāti liecina, ka Ventspils pilsētas iedzīvotāji Domes darbu sabiedriskā transporta jomā kopumā vērtē pozitīvi.

Aptauja tika veikta 2023. gada nogalē, un 75 % respondentu pauduši viedokli, ka Ventspils valstspilsētas Domes darbs sabiedriskā transporta jomā viņus kopumā apmierina. Kritisku attieksmi pauduši 9% respondentu, bet 16% nav izteikuši nekādu vērtējumu. Salīdzinot respondentu vērtējumu pēdējo 5 gadu laikā, vidējā vērtējumā lielu izmaiņu nav. 2020. gadā apmierināto bijis nedaudz vairāk – 80%, savukārt 2019. gadā nedaudz mazāk  73%.

Pozitīvi vērtējams, ka šo gadu laika pilnīgi neapmierināto respondentu skaits saglabājies nemainīgi zems un nepārsniedz 1%.

Ar Domes darbu apmierinātāki ir respondenti vecumā no 18 līdz 34 gadiem, kuri dzīvo Jaunpilsētā, Augstskolas rajonā vai Pārventā, bet neapmierinātību biežāk pauduši aptaujātie vecumā no 35 līdz 54 gadiem, kuriem ir augstākā izglītība un augsti ienākumi un kuri dzīvo Vecpilsētā, Vasarnīcu ielas rajonā, Ostgalā un Gāliņciemā.

Pētījumu centra SKDS aptaujas tiek veiktas regulāri no 2003.gada, un apmierinātības līmenis ar Domes darbu šo gadu laikā svārstījies no 68% līdz 84%. Visvairāk neapmierināto respondentu bijis 2009. gadā un 2010. gadā – 21%, no kuriem pilnībā neapmierināti – 4%.

2024. gada 28. februārī