UzņēmumsAktualitātes

Dalāmies pieredzē ar profesionālas izglītības pedagogiem

Dalāmies pieredzē ar profesionālas izglītības pedagogiem

2019. gada 17. maijā, pašvaldības SIA “Ventspils reiss” uzņēma ciemiņus – profesionālas izglītības pedagogus no dažādām Latvijas profesionālas izglītības iestādēm, kuri Valsts izglītības satura centra ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” apmācības ietvaros klātienē iepazinās ar transporta nozares uzņēmumiem.

Apmeklējot pašvaldības SIA "Ventspils Reiss", profesionālo izglītības iestāžu pedagogiem bija iespēja ne tikai teorētiski uzzināt par uzņēmuma organizatorisko struktūru, darba plānošanu, iekšējās kārtības noteikumiem un darba drošības noteikumiem uzņēmumā, bet arī praktiski iepazīties ar ikdienas darba procesu un tehnoloģijām, kas tiek izmatotas satiksmes autobusu tehniskā stāvokļa novērtēšanai un remontu veikšanai. Uzņēmuma tehniskie darbinieki iepazīstināja ar datorizēto diagnostikas iekārtu lietošanu un iegūto rezultātu izmantošanu autobusu remontu plānošanā, kā arī satiksmes autobusu uzbūves un darbības ekonomiskajiem, ekoloģiskajiem un drošības aspektiem.

Tā kā “Ventspils reiss” autobusu parkā ir vairāki autobusi, kas pārvadājumus uzsākuši pēdējo 2 gadu laikā un kuru tehniskajā aprīkojumā ir modernas drošības tehnoloģijas, apmācības dalībniekiem bija iespēja iepazīt un novērtēt, kā šīs sistēmas praktiski darbojas.

Novērtējot uzņēmumā redzēto, semināra organizatori un dalībnieki atzina, ka uzzinājuši daudz jauna un guvuši pieredzi, ko noteikti izmantos savā turpmākajā darbā.

Transporta nozare ir viena no tām, kurā jau pašlaik notiek strauja darbinieku novecošanās gan starp transportlīdzekļu vadītājiem, gan tehniskajiem darbiniekiem, tāpēc profesionālā pēctecība uzņēmumam ir svarīga. Kapitālsabiedrībai jau ir daudzu gadu sadarbības pieredze ar profesionālas izglītības iestādēm, piedāvājot prakses vietas specialitātēs, kas saistītas ar transportlīdzekļu remontu un tehniskajām apkopēm, kā arī minētās profesijas tiek popularizētās, piedaloties Ēnu dienās un organizējot autobusu vadītāju Profesionālās meistarības konkursu.

2019. gada 21. maijā