UzņēmumsAktualitātes

Balva kā viens no darbinieku motivācijas līdzekļiem

Balva kā viens no darbinieku motivācijas līdzekļiem

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” ir uzņēmums, kurā darbinieku motivācijai tiek pievērsta liela uzmanība. Uzņēmumā ir izveidota īpaša darbinieku motivācijas sistēma, un viens no motivācijas līdzekļiem ir autobusu vadītāju Profesionālās meistarības konkurss, kurā iespējams izcīnīt balvas, startējot dažādās konkursa disciplīnās. Viena no disciplīnām, kurā tiek vērtēti autobusu vadītāji, ir komandas vērtējums.

Autobusu vadītāju Profesionālas meistarības konkursā jāpiedalās visiem uzņēmuma autobusu vadītājiem, taču komandas veidošana un tās piedalīšanās ir brīvprātīgs pasākums, kurā vienīgais kritērijs, kas jāizpilda visiem komandas dalībniekiem, ir sekmīgs starts abās konkursa disciplīnās: gan braukšanā, gan teorijā.

2021. gadā par labāko komandu uzņēmumā tika nominēta autobusu vadītājas Ingas Uibo izveidotā komanda “Kaut kas jauns”. Viņa kā komandas veidotāja stāsta, ka pati regulāri gadus startējusi dažādu komandu sastāvā. Pēdējos 3 gadus Ingas veidotās komandas startējušas īpaši veiksmīgi un izcīnījušas tikai 1.vietas. Parasti komandās apvienojas vienas autobusu grupas vadītāji, tas ir, vai nu lielas ietilpības vai mazas ietilpības autobusu vadītāji, vai nu pilsētas vai starppilsētu maršrutu autobusu vadītāji u.c. Savā komandā šogad viņa bez sevis uzaicinājusi autobusu vadītājus, kas brauc ar dažādas ietilpības autobusiem un apkalpo dažādus maršrutus: Ilgoni Apfelbaumu , kurš ikdienā brauc ar lielas ietilpības autobusu starppilsētu maršrutos, un Jāni Smolenski, kurš gan pilsētas, gan starppilsētu un novada maršrutos parasti brauc ar mazo autobusu

Inga atzīst, ka “ komandu cīņa ir cīņa par balvām”, un tās lielākoties tiek veidotas tikai tāpēc, lai pacīnītos par  balvām. Tāpēc savas komandas veido pēc principa: mums jābūt labākajiem! Tā kā komandās var apvienoties autobusu vadītāji no dažādām brigādēm, ar dažādu autovadītāja un darba stāžu, kā arī nav nekādas nozīmes ne vecumam, ne dzimumam, ne citiem faktoriem, tad, Ingasprāt, nav svarīga arī draugu būšana. Galvenais kritērijs komandas biedru izvēlē ir profesionalitāte.

Tieši tāpēc Inga uzmanīgi sekojusi līdzi kolēģu startam ne tikai šajā gadā, bet arī iepriekš. Ievērojot, to, ka Ingas rezultāti autobusu vadītāju Profesionālas meistarības konkursā jau daudzus gadus ir ļoti labi, savus komandas biedrus viņa izvēlas sev līdzīgus – tādus, kam rezultāti augsti un noturīgi.

Inga secina, , ka komandas veidošana tomēr ir darbs. Nepieciešams izvēlēties kolēģus, izdomāt komandas nosaukumu, būt klāt un atbalstīt savējos starta brīdī… Tas ir process, kas disciplinē, liek arī nedaudz iespringt un savākties.

Taču gandarījums par komandas sasniegumiem nav tikai saņemtā balva un čempionu tituls. Iespējams, ka vērtīgākais tajā visā ir iegūtā vienotības un pleca sajūta, jo ikdienā jau katrs ir pats par sevi un darba specifikas dēļ bieži vien neredzas pat nedēļām ilgi.

2021. gada 16. decembrī