UzņēmumsAktualitātes

Autobusa biļetē jābūt redzamai noteiktai informācijai

Autobusa biļetē jābūt redzamai noteiktai informācijai

Nereti pasažieri uzskata, ka autobusa biļete ir tikai papīrītis. Patiesībā autobusa biļete ir oficiāls dokuments, un tajā jābūt iekļautai noteiktai informācijai, kas saistīta ar pakalpojumu. 

Ja informācija ir nepilnīga un neatbilst normatīvo dokumentu prasībām, tad autobusa biļete uzskatāma par nederīgu. Viens no patīkama brauciena priekšnoteikumiem sabiedriskajā transportā ir derīga braukšanas biļete. Tāpēc pasažieriem biļetes tūlīt pēc to iegādes būtu jāpārbauda, vai tās satur visu nepieciešamo informāciju un atbilst pasažiera vajadzībām.

Pilsētas sabiedriskajā transportā biļetē jābūt redzamai šādai informācijai: pilsētas nosaukums; biļetes numurs un sērija; biļetes cena; pārvadātāja un biļešu tirgotāja rekvizīti (nosaukums un nodokļu maksātāja numurs); atlaide, ja tāda ir piešķirta; PVN un norāde "kopā apmaksai".

Izmantojot Ventspils pilsētas sabiedrisko transportu, aicinām pasažierus pievērst uzmanību biļetes cenai un salīdzināt, vai tā atbilst naudas summai, kas samaksāta biļetes iegādes brīdī.

Starppilsētu un novada maršrutos informācijā, kas iekļauta biļetē, ir nelielas atšķirības, ko nosaka tas, vai biļete iegādāta autoostas kasē vai pie autobusa vadītāja. Taču arī šeit būtu jāpārbauda, vai biļetes cena sakrīt ar reāli samaksāto naudas summu. Tāpat jāpievērš uzmanība tam, vai biļetē pareizi ierakstīts brauciena sākumpunkts un galapunkts. Biļete, ko iegādājas autoostas kasē, satur arī citu derīgu informāciju, piemēram, iekāpšanas platformas un  sēdvietas numuru, kā arī brauciena datumu un laiku, ko arī iesakām pārbaudīt.

Ja tiek pārvadāta lielāka bagāža vai mājdzīvnieks, jāiegādājas bagāžas biļete, ko var izdarīt pie konkrētā reisa autobusa vadītāja. Iepriekšpārdošanā bagāžas biļetes iegādāties nevar. Jāievēro, ka pasažierim, kuram ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumu, bagāžas pārvadāšanai atlaide netiek piemērota, un viņam, tāpat kā pārējiem pasažieriem, ir jābūt derīgai braukšanas biļetei (nulles biļete). Ventspils pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos par bagāžas pārvadāšanu jāiegādājas otra braukšanas biļete.

Bez maksas pārvadā dažādas palīgierīces - kruķus, bērnu ratiņus, invalīdu ratiņkrēslus (ja ir klāt persona, kura šos palīglīdzekļus izmanto), rokas bagāžu (60x40x20 cm), kā arī suni, kas sniedz pavadoņa vai asistenta pakalpojumu.

Biļete uzskatāma par vienīgo oficiālo dokumentu, kas apliecina pasažiera tiesības izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumu. Tāpēc tā ir ne tikai jāiegādājas, bet arī jāpaņem, jāpārbauda un jāsaglabā līdz brauciena beigām. Tam ir vairāki iemesli:

  1. pasažieris bez biļetes uzskatāms par “zaķi”, un šajā gadījumā kontrole pasažierim var piemērot līgumsodu par braukšanu bez biļetes ( "Ventspils reisam" tie ir 25 eiro) vai izsēdināt no autobusa;
  2. nepaņemta biļete veido nekorektu statistiku par reisa vai visa maršruta pieprasījumu, un tas var būt iemesls to slēgšanai.

2024. gada 17. janvārī