UzņēmumsAktualitātes

Atlaides izglītojamiem Ventspils sabiedriskajā transportā

Pašvaldības SIA Ventspils reiss informē, ka skolas vecuma bērniem un arī studentiem Ventspils sabiedriskajā transportā ir pieejamas braukšanas maksas atlaides.

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, kā vecākiem, tā arī skolēniem un studentiem aktuāls kļūst jautājums, vai sabiedriskajā transportā tiek nodrošinātas braukšanas maksas atlaides dažādu izglītības iestāžu audzēkņiem. Tā iemesla dēļ Ventspils reiss atgādina par atlaižu veidiem un to apmēru.

Līdzfinansē pašvaldība

Pasažieru kategorijas, kurām pilsētas sabiedriskajā transportā tiek piemērotas braukšanas maksas atlaides, valstī nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 371 Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi. Saskaņā ar tiem pilsētas sabiedrisko transportu bez maksas var izmantot tikai 1. un 2. grupas invalīdi un bērni invalīdi.

Lai sabiedriskais transports būtu pieejams, Ventspils pilsētas dome, kas ir sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtītājs Ventspils pilsētā, papildus noteikusi braukšanas maksas atlaides dažādām pasažieru kategorijām, tostarp arī bērniem, skolēniem un studentiem. Atlaižu piešķiršanas kārtību nosaka Ventspils domes Saistošie noteikumi Nr. 5 Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ventspils pilsētas nozīmes maršrutos.  Braukšanas maksas atlaide tiek piešķirta tiem pasažieriem, kas ir deklarēti  Ventspils pilsētā un mācās kādā no pilsētas izglītības iestādēm.

Brauciens bez maksas

Atlaidi 100% apmērā Ventspils sabiedriskajā transportā pašvaldība papildus noteikusi  2 pasažieru kategorijām:

  1. bērniem līdz 3 gadu vecumam (ieskaitot), kuriem, iegādājoties vienreizējo braukšanas biļeti, tiek izsniegta bezmaksas jeb tā dēvētā nulles biļete;
  2. vidusskolēniem, kuru deklarētā dzīvesvieta atrodas Ventas labajā krastā (Pārventā), bet mācību iestāde Ventas kreisajā krastā (pilsētā). Viņiem ar 100% atlaidi jeb bez maksas tiek nodrošināta skolēna mēnešbiļete. Iegādājoties vienreizējo biļeti, atlaide nav spēkā un ir jāmaksā pilna biļetes cena.

Par 90% lētāk

Atlaide 90% apmērā no pilnas biļetes cenas Ventspils pilsētas sabiedriskajā transportā tiek piemērota:

  1. pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, iegādājoties vienreizējo braukšanas biļeti un pārvietojoties jebkurā pilsētas maršrutā.

Biļetes cena ir 7 centi. Vecāki aicināti ņemt vērā, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem topošais pirmklasnieks šo atlaidi var izmantot tikai līdz 31. augustam;

  1. Ventspils pilsētā deklarētajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai vai līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolā pilna laika studiju programmā;
  2. pilsētā deklarētajām daudzbērnu ģimenēm (gan vecākiem, gan bērniem), kurās ir 6 vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai līdz 24 gadu vecumam (arī aizbildnībā vai aizgādībā esoši bērni), ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā Ventspilī. Atlaide ir spēkā, iegādājoties mēnešbiļeti.

Atlaide 75% apmērā

Pilsētā deklarētajiem Ventspils vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri mācās klātienē, pašvaldība piešķīrusi 75% atlaidi mēnešbiļetes iegādei (mēnešbiļetes cena – 8,25 eiro).

Par puscenu

Mēnešbiļeti ar 50% atlaidi (mēnešbiļetes cena 16,50 eiro) var iegādāties Ventspilī deklarēto daudzbērnu ģimeņu vecāki, kuru ģimenē ir 3 – 5 nepilngadīgi bērni (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni vecumā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai (arī aizbildnībā vai aizgādībā esoši bērni), ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā Ventspilī.

Kā saņemt atlaidi? 

Dokumentus, kas dod tiesības iegādāties mēnešbiļeti ar atlaidi, izsniedz mācību iestāde vai Sociālais dienests. Tā kā pilsētā uzsākta pāreja uz elektroniskajām mēnešbiļetēm, papildus nepieciešams brīvā formā rakstīts iesniegums mēnešbiļetes izgatavošanai un foto digitālā formātā. Nepieciešamos dokumentus (iesniegumu un foto) var sūtīt uz e – pastu andris.otto@ventspils.lv vai nodot autoostas kasē. Mācību iestādes vai Sociālā dienesta izsniegtā izziņa jāuzrāda autoostas kasē biļetes iegādes brīdī.

Lētāka vienreizējā braukšanas biļete

Jāpiemin, ka Ventspils reiss ir noslēdzis vienošanos ar Ventspils novada domi par papildus atlaižu piešķiršanu pilsētas maršrutos nr.1, nr.9, nr.11, nr.12 un nr.13 (maršruti, kas iziet ārpus pilsētas teritorijas). Šajos maršrutos, papildus valsts noteiktajām atlaidēm, bez maksas var braukt uzrādot arī bāreņa vai politiski represētās personas apliecību. Savukārt daudzbērnu ģimenes, kurās aug 3 vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem, kā arī pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, uzrādot 3+Ģimenes karti, bērniem (jauniešiem) vienreizējās biļetes iegādei tiek piešķirta atlaide 90% apmērā, bet vecākiem – 50% apmērā.

2019. gada 30. augustā