UzņēmumsAktualitātes

Apmierinātība ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem

Apmierinātība ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem

2020.gada novembrī un decembrī SKDS veiktajā aptaujā, izvērtējot PSIA “Ventspils reiss” darbību, 80% Ventspils iedzīvotāju atzīmēja, ka ir apmierināti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu Ventspilī.

Respondentiem tika lūgts novērtēt pašvaldības darbu sabiedriskā transporta jomā un detalizētāk raksturot savu apmierinātību ar pilsētas sabiedriskā transporta sniegtajiem pakalpojumiem dažādos aspektos ,piemēram, apkalpošanas kultūra, maršrutu izvēle u.c.

Ne mazāk kā 4/5 aptaujāto ir apmierināti ar:

  • apkalpošanas kultūru (95%),
  • braukšanas kultūru (92%),
  • maršrutu izvēli (85%),
  • kursēšanas sākuma laiku (84%) un beigu laiku (80%)

Lielākā daļa no respondentiem, kuri izmanto sabiedrisko transportu, pozitīvi vērtējuši arī biļešu cenas (70%).

Salīdzinot laika posmā no 2003.gada līdz 2020.gadam veikto aptauju datus, jāsecina, ka 2020.gadā pausta lielāka apmierinātība nekā iepriekš ar kursēšanas beigu laiku un ar biļešu cenām. Kā arī pasažieri ir apmierinātāki ar braukšanas kultūru (apstāšanās pie pieturām, vienmērīga braukšana u.tml.) un ar apkalpošanas kultūru (šofera attieksme pret pasažieriem, pieklājība u.tml.) Apmierinātības līmenis ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem ir augstāks starp sievietēm, starp cilvēkiem vecumā no 25 līdz 34 gadiem, kā arī starp senioriem no 64 līdz 75 gadiem. No ģeogrāfiskā viedokļa apmierinātāki ir Pāventas, kā arī Krievlauku mikrorajona iedzīvotāji.

Pētījumu centrs SKDS socioloģiskās aptaujas sadarbībā ar Ventspils pilsētas Domi veic kopš 2003.gada. Aptauju rezultāti palīdz izvērtēt iedzīvotāju apmierinātībai ar sniegto pakalpojumu un sniegt kvalitatīvākus pasažieru pārvadāšanas pakalpojumus.​

2021. gada 25. martā