UzņēmumsAktualitātes

Apmāca darbiniekus pakalpojuma sniegšanai cilvēkiem ar invaliditāti

Apmāca darbiniekus pakalpojuma sniegšanai cilvēkiem ar invaliditāti

Sabiedriskā transporta pakalpojums ir viens no tiem, ko bieži izmanto arī pasažieri ar īpašām vajadzībām. 

Lai uzlabotu sniegtā pakalpojuma kvalitāti atbilstoši šo pasažieru vajadzībām, pašvaldības SIA “Ventspils reiss” darbinieki piedalās apmācību programmā “Pakalpojumu sniegšana cilvēkiem ar invaliditāti”.

Latvijas Nedzirdīgo savienības un biedrības "Redzi mani" organizētajā apmācību programmā iesaistīti uzņēmuma visu struktūrvienību darbinieki, īpaši tie, kuri, pildot darba pienākumus, regulāri saskaras komunikācijā ar pasažieriem, kuriem ir redzes, dzirdes vai funkcionāli traucējumi.  Mācības notiek pēc īpaši izstrādātas programmas, un tās vada pasniedzēji no Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons”.

Apmācībām ir gan praktiskā, gan teorētiskā daļa, lai sniegtu ieskatu par šo cilvēku iespējām un ikdienas vajadzībām, tajā skaitā pārvietošanās iespējām. Tā kā apmācību galvenais mērķis ir rosināt empātiju pret cilvēkiem ar invaliditāti, tad viens no apmācību moduļiem paredzēts tieši komunikācijas procesa uzlabošanai -  kā labāk sazināties ar šiem pasažieriem, tādejādi paaugstinot arī pakalpojuma kvalitāti pasažieru pārvadājumos.

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” darbiniekiem apmācībās tiek sniegta gan informācija par dažādiem invaliditātes veidiem, gan tehniskajiem palīglīdzekļiem. Tehnisko palīglīdzekļu nozīmi un ergonomiku darbinieki apgūst gan teorētiski, gan praktiski. Praktiskajās nodarbībās dalībnieki tiek iepazīstināti ar dažādiem palīglīdzekļu veidiem,  to izmantošanas iespējām un pielietošanas īpatnībām. Modelējot dažādas situācijas, tiek sniegta iespēja apgūt iemaņas un prasmes, kā palīdzēt pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām izmantot sabiedrisko transportu. Apmācību laikā tiek nodrošināti arī tehniskie palīglīdzekļi, lai dalībnieki, izmantojot  tos, varētu paši izjust, kā tas ir - pārvietoties ratiņkrēslā vai būt neredzīgam.

Lai šajā programmā varētu piedalīties visi uzņēmuma darbinieki, apmācības tiek organizētas vairākkārt.

Autobusa vadītājs A.Lipenbergs izmēģina, kā tas ir - neredzēt apkārtējo pasauli

2024. gada 24. janvārī