UzņēmumsAktualitātes

Apkopoti SKDS aptaujas rezultāti

Apkopoti SKDS aptaujas rezultāti

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” ir apkopojis Ventspils Domes un pētījumu centra SKDS 2020. gada novembrī – decembrī veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātus, kas liecina, ka Ventspils domes darbs sabiedriskā transporta jomā kopumā  ir novērtēts pozitīvi.

2020. gada aptaujas rezultāti liecina, ka apmierinātību paudusi lielākā daļa respondentu, tas ir,  vairāk nekā trīs ceturtdaļas jeb 80% no visiem respondentiem. Šis ir augstākais rezultāts pēdējo četru gadu laikā, un apmierinātības līmenis starp visiem respondentiem laika posmā no 2017.gada pieaudzis par 12%.

“Ventspils reisam” īpaši nozīmīgs ir to respondentu vērtējums, kas pēdējā gada laikā ir izmantojuši uzņēmuma pakalpojumu.  Tādi ir aptuveni puse no visiem aptaujātajiem, un 2020. gadā apmierinātību ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pauduši 87% no viņiem. Salīdzinot ar 2018.gadu, kad pēdējo reizi tika uzdots šāds jautājums, pasažieru apmierinātība šajā respondentu grupā ir palielinājusies par 3%.

Apmierinātības līmenis ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem ir augstāks starp sievietēm, starp cilvēkiem vecumā no 25 līdz 34 gadiem, kā arī starp senioriem no 64 līdz 75 gadiem. No ģeogrāfiskā viedokļa apmierinātāki ir Pāventas, kā arī Krievlauku mikrorajona iedzīvotāji.

Pētījumu centrs SKDS socioloģiskās aptaujas sadarbībā ar Ventspils pilsētas Domi veic kopš 2003.gadā. Aptauju rezultāti nodrošina iespēju sekot līdzi iedzīvotāju apmierinātībai ar sniegto pakalpojumu, vērtēt attīstības dinamiku, kā arī izzināt respondentu viedokli par pārvietošanās paradumiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem.

2021. gada 23. martā