UzņēmumsAbonementu biļešu lietošanas noteikumi

Abonementu biļešu lietošanas noteikumi

Ventspils pilsētas sabiedriskajā transportā PSIA “Ventspils reiss” nodrošina iespēju norēķināties par pakalpojumiem ar skaidru naudu, banku kartēm, vai arī izmantojot iepriekš iegādātas abonementa biļetes  - mēnešbiļetes vai braucienu skaita biļetes (turpmāk – Abonementu biļetes).

Vispārīgie noteikumi

 1. Abonementu biļešu lietošanas noteikumu (turpmāk – Noteikumi) mērķis ir noteikt pašvaldības SIA “Ventspils reiss” reģ. Nr.:LV40003333256 (turpmāk – “Ventspils reiss”) abonementu biļešu izmantošanas un atgriešanas kārtību.
 2. Mājas lapu – www.ventspilsreiss.lv (turpmāk – Vietne), Abonementu biļešu tirdzniecību ar Vietnes starpniecību nodrošina “Ventspils reiss”.
 3. Atverot un lietojot Vietni, apskatot jebkuru tās sadaļu vai fragmentu un izmantojot jebkādu tās funkcionalitāti, pakalpojuma saņēmējs (turpmāk – Pircējs)  piekrīt “Ventspils reiss” Privātuma politikai.
 4. Veicot Abonementu biļešu iegādi, Pircējs apliecina, ka ir izlasījis un piekrīt šiem Noteikumiem.
 5. Abonementu biļetes ir viens no apmaksas veidiem “Ventspils reiss” autobusos, kas pirms brauciena ir iepriekš iegādājamas un elektroniskā veidā atprečojamas “Ventspils reiss” biļešu uzskaites sistēmā (turpmāk – “Ventspils BUS”) ar NFC karti (turpmāk – E‑karte), kurai ir unikāls mifare kods.
 6. Izmantojot AB biļetes, Pircējs piekrīt ievērot šajos Noteikumos noteiktās prasības.

Abonementu biļešu iegādes un norēķina kārtība

 1. Abonementu biļetes var iegādāties Ventspils autoostā (turpmāk – Autoosta) vai Vietnē. Iegādājoties abonementu biļetes, norēķināties par tām var ar bankas karti, internetbanku (Vietnē) vai ar skaidru naudu.
 2. “Ventspils reiss” piedāvā Pircējiem iespēju iegadāties šādas Abonementu biļetes:
  1. Braucienu skaitu biļetes ar 10, 20, 40 vai 60 braucieniem;
  2. Mēnešbiļetes  (derīgas vienu mēnesi, neierobežotam braucienu skaitam, pilsētas administratīvajā teritorijā maršrutos Nr. 1 – Nr. 13):
   1. Pilnās mēnešbiļetes (derīgas jebkurā mēneša dienā);
   2. Darba dienu mēnešbiļete  (derīgas tikai darba dienās);
  3. Skolēnu autobusu mēnešbiļete – derīga pilsētas administratīvajā teritorijā, maršrutos no Nr. 1 līdz Nr. 13;
  4. Skolēnu autobusu mēnešbiļete bezmaksas – derīga pilsētas administratīvajā teritorijā, maršrutos no Nr. 1 līdz Nr. 13 (tiek piešķirtas Ventspils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 10. – 12. klašu audzēkņiem, kuru dzīves vieta deklarēta Pārventā, bet mācās Ventas kreisajā krastā);
  5. Skolēnu mēnešbiļete – derīga pilsētas administratīvajā teritorijā, maršrutos no Nr. 1 līdz Nr. 13 un maršrutos no Nr. 20 līdz Nr. 23 pēc plkst. 14:00 darba dienās;
  6. Skolēnu mēnešbiļete bezmaksas – derīga pilsētas administratīvajā teritorijā, maršrutos no Nr. 1 līdz Nr. 13 un maršrutos no Nr. 20 līdz  Nr. 23 pēc plkst. 14:00 darba dienās  (tiek piešķirtas Ventspils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 10. – 12. klašu audzēkņiem, kuru dzīves vieta deklarēta Pārventā, bet mācās Ventas kreisajā krastā);
  7. Studentu mēnešbiļete – derīga pilsētas administratīvajā teritorijā, maršrutos no Nr. 1 līdz Nr. 13
  8. Pensionāru mēnešbiļete (atvieglojums 50%) - derīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, maršrutos no Nr. 1 līdz Nr. 13;
  9. Pensionāru mēnešbiļete (atvieglojums 90%) - derīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, maršrutos no Nr. 1 līdz Nr. 13;
  10. Mēnešbiļete daudzbērnu ģimeņu vecākiem (atvieglojums 50%, kurās ir no 3 līdz 5 bērniem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai) - derīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, maršrutos no Nr. 1 līdz Nr. 13;
  11. Mēnešbiļete daudzbērnu ģimeņu vecākiem un bērniem (atvieglojums 90%, kurās ir 6 un vairāk bērnu līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai) - derīgas pilsētas administratīvajā teritorijā maršrutos no Nr. 1 līdz Nr. 13.
 3. Noteikumu 8.8. – 8.11. apakšpunktos paredzētas mēnešbiļetes ir iespējams iegādāties tikai Autoostā.
 4. Abonementu biļetes klātienē var iegādāties Autoostā (informāciju par Autoostas darba laiku un atrašanās vietu ir pieejama šeit). Attālināti Abonementu biļetes var iegādāties “Ventspils reiss” Vietnē www.ventspilsreiss.lv 
 5. Lai iegādātos Abonementa biļetes Vietnē, Pircējam ir nepieciešama E-karte, un veicot biļešu iegādi, Pircējam ir jānorāda E-kartes Nr, kurā ievadīt iegādāto Abonementu biļeti.
 6. E-karte var būt parasta, kura nav piesaistīta konkrētam cilvēkam, vai personalizēta, ar fotogrāfiju, kuru drīkst lietot tikai persona kurai ir izsniegta E-karte.
 7. Lai iegādātos Abonementa biļeti ar atvieglojumiem (skolēni, pensionāri, u.c. personas, kurām ir piešķirti atvieglojumi), ir nepieciešama personalizēta E-karte, un Ventspils BUS sistēmā ir jābūt ievadītai informācijai, ka konkrētajai personai pienākas atvieglojumi.
 8. Nepersonalizētu plastikāta E-karti var iegādāties Ventspils autoostā.
 9. Lai saņemtu personalizēto E-karti, uz epastu vreiss@ventspils.lv ir jānosūta iesniegums un personas digitālā fotogrāfija jpg formātā. Gatavo E-karti varēs saņemt Ventspils autoostā 5 darba dienas pēc iesnieguma nosūtīšanas.
 10. E-kartē pasažieris var ievietot dažāda tipa Ventspils reiss Abonementu biļetes – mēnešbiļetes, braucienu skaita biļetes, Ventspils novada Abonementa biļetes, un dažādas reģionālo pārvadājumu Abonementu biļetes. Vienā E-kartē var atrasties neierobežots skaits Abonementu biļetes.
 11. Iegādātās Abonementu biļetēm pēc iegādes nav nepieciešama nekāda aktivizācija, un Pircējs tās var lietot uzreiz pēc to iegādes.
 12. Veicot samaksu, Pircējs apstiprina pirkuma satura atbilstību savai gribai.
 13. Apmaksa par pakalpojumu ir jāveic uzreiz pēc Abonementu biļetes izvēles brīža, pretējā gadījumā Abonementu biļetes tirdzniecība pēc 2 minūtēm tiks pārtraukta un Pircējs nepapildinās Abonementu biļeti savā E-kartē.
 14. Veicot Abonementu biļešu iegādi Vietnē, par Vietnes pakalpojumu izmantošanu komisijas maksa Pircējam ir 2% no darījuma summas vai minimālā summa 0,20 euro apmērā. Abonementu biļešu tirdzniecība Autoostā (braucienu skaita biļetes un mēnešbiļetes) tiek veikta bez papildus komisijas maksas.

Abonementu biļešu lietošanas kārtība.

 1. Braucienu skaita biļetes ir derīgas 12 (divpadsmit) mēnešus no iegādes dienas.  
 2. Mēnešbiļetes derīguma termiņš ir viens mēnesis, un tā ir derīga konkrētajā mēnesī no mēneša pirmā datuma līdz pēdējam datumam, neierobežotam braucienu skaitam.
 3. Mēnešbiļetes var iegādāties, sākot no iepriekšējā mēneša 20. datuma līdz tekošā mēneša 10. datumam. (Piemēram: mēnešbiļetes februāra mēnesim var iegādāties no 20. janvāra līdz 10. februārim).
 4. E-kartes lietošanas kārtība:
  1. Iekāpjot “Ventspils reiss” autobusos, pie kases sistēmas (turpmāk – Kase) ir jāvalidē E-karte, kurā atrodas iepriekš iegādāta Abonementu biļete, kurai nav beidzies derīguma termiņš.
  2. Saņemot braukšanas biļeti par veiksmīgu E-kartes validāciju, pasažieris var ieņemt vietu un turpināt ceļu. Pie validācijas saņemtā biļete apliecina pasažiera tiesības izmantot sabiedrisko transportu.
  3. E-karte ar derīgu  Abonementu biļeti, bet bez braukšanas biļetes nedod pasažierim tiesības veikt braucienu.
  4. Ja pie E-kartes validācijas uz kases displeja tiek saņemts paziņojumu par neveiksmīgu validāciju, Pasažierim ir jāpieņem lēmums, turpināt ceļu ar “Ventspils reiss” autobusu iegādājoties brauciena biļeti ar kādu no citiem iepriekš minētiem apmaksas veidiem, vai nebūs iespējams izmantot sabiedrisko transportu.
  5. Iekāpjot autobusā kontroles dienesta pārstāvim, Pasažierim ir jāuzrāda ar E‑karti iegādāta biļete, kura apliecina, ka pasažieris par braucienu ir samaksājis atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
  6. E-kartē pieejamo braucienu daudzumu Pircējs var noskaidrot iegādes brīdi vai arī pārbaudot savas E-kartes atlikumu Vietnē. Kā arī veiksmīgas validācijas brīdī uz “Ventspils reiss” autobusā izsniegtās biļetes parādās atlikušo braucienu skaits.
  7. E-kartes pazaudēšanas gadījumā, to ir iespējams nobloķēt, rakstot uz e-pastu vreiss@ventspils.lv vai zvanot uz tālruni 63622422, norādot pazaudētās E-kartes numuru. E-karte tiks bloķēta vienas darba dienas laikā pēc saziņas ar Pasažieri.
  8. Bojātas vai pazaudētas E-kartes gadījumā, kad Pasažieris vairs nevar izmantot savu Abonementu biļeti, neizmantotās Abonementu biļetes var pārcelt uz citu E-karti. Pasažierim ir jāsazinās ar “Ventspils reiss”, jānorāda bojātās vai pazaudētās un jaunās E-kartes numurus. Abonementu biļetes tiks pārceltas vienas darba dienas laikā.
 5. Atlikušo braucienu skaitu, laiku un vietu Pasažieris var noskaidrot darba laikā sazinoties ar “Ventspils reiss” Pārvadājuma daļu, tālrunis 63622422 vai Vietnē.
 6. Abonementu biļetes netiek atgrieztas vai mainītas.

Atbildība.

 1. Pircējs ir atbildīgs par pareizu Pircēju un pakalpojuma izmantotāju datu ievadi. Ievadot nepareizus datus, Abonementu biļete var netikt ierakstīta E-kartē, un persona var netikt ielaista autobusā.
 2. “Ventspils reiss” neuzņemas atbildību par nozaudētām E-kartēm un situācijām, kad Pircēja vainas dēļ Abonementu biļete kļūst pieejama trešajām personām. Atbildīgs par šīm situācijām ir Pircējs. “Ventspils reiss” nedublē E-kartes un neizsniedz to kopijas.

Citi noteikumi.

 1. Visi strīdi un domstarpības tiek risināti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta, strīdu risina Latvijas Republikas tiesa atbilstoši “Ventspils reiss” reģistrācijas vietai.
 2. “Ventspils reiss” ir tiesības anulēt jebkuru pirkumu, ja pastāv aizdomas par iespējamo darījuma krāpniecisko raksturu vai citas personas norēķinu datu izmantošanu.
 3. “Ventspils reiss” patur tiesības mainīt Noteikumus jebkurā laikā.