Uzņēmējdarbības pamatprincipi

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” uzņēmējdarbības principi

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” uzņēmējdarbība ir balstīta uz likumdošanas aktu ievērošanu, drošu un godīgu rīcību, kā arī atbildību jebkurā ar uzņēmuma darbību saistīta jomā.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” ētikas pamatprincipi:

Godīgas konkurences un komercprakses principi:

Privātuma aizsardzības principi: