Pamatprincipi un standartiTrauksmes celšana

Trauksmes celšana

          Ziņo par pārkāpumu!

2019. gada 1. maijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem. Likums definē, kas ir trauksmes cēlējs, kā var celt trauksmi, kā arī nosaka pamatprasības trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanai. Likumā noteiktas tiesības ikvienam iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu, izmantojot likumā paredzētos mehānismus. Visplašāko informāciju par trauksmes celšanu atradīsiet trauksmes celšanas mājas lapā

2019.gada 30.maija pašvaldības SIA “Ventspils reiss” apstiprināti  pašvaldīvas SIA “Ventspils reiss” iekšējā truaksmes celšanas sistēma” (stājas spēkā 2019.gada 1.jūnijā).
 Noteikumi nosaka trauksmes cēlēja ziņojuma formu, kārtību, kādā tiek celta trauksme par pārkāpumiem un izskatīts trauksmes cēlēja ziņojums. 

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” trauksmes cēlēja ziņojuma izvērtēšanas konisisjas sastāvs ir noteikts ar rīkojumu.

Trauksmes celšanas sistēma.

 Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi īpaši par šādiem pārkāpumiem:

 1. amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;
 2. korupciju;
 3. krāpšanu;
 4. publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;
 5. izvairīšanos no nodokļu samaksas;
 6. sabiedrības veselības apdraudējumu;
 7. pārtikas drošības apdraudējumu;
 8. būvniecības drošības apdraudējumu;
 9. vides drošības apdraudējumu;
 10. darba drošības apdraudējumu;
 11. sabiedriskās kārtības apdraudējumu;
 12. cilvēktiesību pārkāpumu;
 13. pārkāpumu publisko iepirkumu jomā;
 14. pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā;
 15. konkurences tiesību pārkāpumu.
 • Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” trauksmes cēlēju ziņojumus var iesniegt oficiālajā elektroniskajā pasta adresē vreiss@ventspils.lv- obligāti norādot, ka tas ir trauksmes cēlāju ziņojums.
 • Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt arī pa pastu:  adresēt: Pašvaldības SIA “Ventspils reiss”, Robežu iela 7, Ventspils, LV-3601, uz aploksnes norādot “Trauksmes cēlēja ziņojums”.
   
 • Trauksmes cēlēja ziņojumu ieteicams sagatavot, aizpildot Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu.  
   
 • Kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos ir pašvaldības SIA “Ventspils reiss”  lietvedības sekretāre D.I.Reinfelde, tālr.: 63629904.

Detalizēta informācija par trauksmes celšanas jautājumiem ir pieejama Valsts kancelejas – trauksmes cēlēju kontaktpunkta – mājaslapā www.trauksmescelejs.lv.