Pamatprincipi un standartiTrauksmes celšana

Trauksmes celšana

    

Lai stiprinātu trauksmes cēlēju aizsardzību un veicinātu trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem, 2019. gada 30. maijā apstiprināti pašvaldības SIA “Ventspils reiss” iekšējā trauksmes celšanas sistēma (stājas spēkā 2019. gada 1. jūnijā).

Noteikumi nosaka trauksmes cēlēja ziņojuma formu, kārtību, kādā tiek celta trauksme par pārkāpumiem,  trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanu.

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” trauksmes cēlēja ziņojuma izvērtēšanas komisijas sastāvs noteikts ar rīkojumu.

TRAUKSMES CELŠANAS SISTĒMA

Detalizēta informācija par trauksmes celšanas jautājumiem www.trauksmescelejs.lv

Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi par šādiem pārkāpumiem

 1. amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;
 2. korupciju;
 3. krāpšanu;
 4. publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;
 5. izvairīšanos no nodokļu samaksas;
 6. sabiedrības veselības apdraudējumu;
 7. pārtikas drošības apdraudējumu;
 8. būvniecības drošības apdraudējumu;
 9. vides drošības apdraudējumu;
 10. darba drošības apdraudējumu;
 11. sabiedriskās kārtības apdraudējumu;
 12. cilvēktiesību pārkāpumu;
 13. pārkāpumu publisko iepirkumu jomā;
 14. pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā;
 15. konkurences tiesību pārkāpumu.
 • Trauksmes cēlēja ziņojumu var sagatavot, aizpildot Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu
 • Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” trauksmes cēlēju ziņojumus var iesniegt elektroniski pa e - pastu: vreiss@ventspils.lv , norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, vai arī sūtot pa pastu: Pašvaldības SIA “Ventspils reiss”, Robežu iela 7, Ventspils, LV - 3601, norādot uz aploksnes “Trauksmes cēlēja ziņojums”.
 • pašvaldības SIA “Ventspils reiss” kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos - lietvedības sekretāre D.I.Reinfelde, tālrunis 63629904