Pamatprincipi un standartiSabiedrības atbalsta principi

Sabiedrības atbalsta principi

2023. gada nefinanšu pārskats

2022. gada nefinanšu pārskats

2021. gada nefinanšu pārskats

2020. gada nefinanšu pārskats

2019. gada Nefinanšu pārskats

2018. gada Nefinanšu pārskats

Atbildīgā persona par sabiedrības atbalsta pasākumiem - pašvaldības SIA "Ventspils reiss" sabiedrisko attiecību speciāliste, tārunis 63622422

Atbalsts sabiedrībai

Sabiedrības atbalsta pasākumi ir joma, kurā ar saviem priekšlikumiem var iesaistīties ikviens - gan uzņēmuma darbinieki, pasažieri, gan citi interesenti

 • Sabiedrības atbalsta pasākumus plāno un koordinē kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājs sadarbībā ar sabiedrisko attiecību speciālistu

Priekšlikumu iesniegšanas kārtība

Priekšlikumus iespējams iesniegt rakstveidā vai klātienē, tiekoties ar atbildīgajiem darbiniekiem, kuri pēc tam izvērtēs uzņēmuma iespējas priekšlikumu realizācijai

 • Šīs jomas aktivitātes tiek rūpīgi plānotas, iekļaujot uzņēmuma mārketinga komunikāciju un sabiedrisko attiecību stratēģijā, kas regulāri tiek izvērtēta un koriģēta pēc nepieciešamības.

piedāvāJAM:

Mācību ekskursijas, improvizētas mācību stundas par satiksmes drošības jautājumiem pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem, izstāžu bezmaksas eksponēšanu autoostas uzgaidāmajā zālē.

 

Pasākumi iepriekš jāpiesaka pa tālruni 63622422

      SABIEDRĪBAS ATBALSTA PRINCIPI

 • drošība - drošs un kvalitatīvs pakalpojums
 • attīstība - ieguldām videi draudzīgā transportā
 • izglītība - izglītojam darbiniekus un sabiedrību
 • atbalsts - plašai sabiedrībai pieejams pakalpojums, atbalsts darbiniekiem dažādās dzīves situācijās
 • sadarbība - uzticams pakalpojuma sniedzējs un biznesa partneris

    Prioritāri atbalstāmās jomas 

 • DROŠĪBA
 • IZGLĪTĪBA UN IZGLĪTOŠANA
 • VIDES AIZSARDZĪBA
 • NEVIENLĪDZĪBAS MAZINĀŠANA

 

Galvenais sabiedrības atbalsta princips, kas ietverts pašvaldības SIA "Ventspils reiss" definētajā misijā, ir nodrošināt augstākās kvalitātes drošus un komfortablus pasažieru pārvadājumus jebkurai iedzīvotāju grupai.

Pašvaldības SIA "Ventspils reiss" darbība sabiedrības atbalsta jomā tiek organizēta tā, lai

 • iegādājoties tikai zemās grīdas pilsētas maršrutu autobusus un starppilsētu autobusus, kas pielāgoti cilvēkiem ratiņkrēslos un vecākiem ar bērnu ratiņiem, padarītu pakalpojumu pieejamu, drošu un kvalitatīvu jebkuram sabiedrības loceklim, tādējādi rūpējoties gan par atsevišķu sabiedrības grupu integrācijas iespējām, gan par sabiedrību kopumā;
 • informētu un izglītotu sabiedrību un darbiniekus, tādējādi rūpējoties par savu pasažieru un darbinieku drošību, īpašu uzmanību pievēršot bērnu un jauniešu auditorijai, kā arī trūcīgajiem iedzīvotājiem, kuriem finansiālu apsvērumu dēļ ir grūti parūpēties par savu drošību;
 • iegādājoties tikai jaunus autobusus, kas aprīkoti ar vismodernākajām drošības sistēmām, nodrošinātu atbalsta pasākumus ne tikai sabiedrības, bet arī vides jomā;
 • veicinātu profesionālo pēctecību uzņēmumā, nodrošinot prakses vietas studentiem, kuri apgūst kapitālsabiedrības darbībai nepieciešamās profesijas, kā arī organizēt skolēniem mācību ekskursijas un sniegt iespēju piedalīties "Karjeras dienu" un "Ēnu dienu" pasākumos.