Pamatprincipi un standartiPersonāla politikas pamatprincipi

Personāla politikas pamatprincipi

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss”  ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem Ventspils  pilsētā un saņēmis arī vairākas citas atzinības, kuras apliecina, ka kapitālsabiedrība ir gan atbildīgs pakalpojuma sniedzējs, gan atbīldīgs darba devējs:

 • Labākais darba devējs Kurzemes reģionā (2013.g.)
 • Reģiona spēks (2018.g.)
 • Dažādībā ir spēks (2020.g.) - atzinība nominācijā “Mūsu darba vide”
 • Līdzsvara balva (2020.g.) - par Atbalsta pasākums sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai realizēšanu
 • Ģimenei draudzīgs (11 gadus pēc kārtas)
 • Drošākais pasažieru pārvadātājs (11 gadus pēc kārtas)
 • Latvijas Ilgtspējas Sudraba, Zelta un Platīna atzinības u.c.

Uzņēmuma prioritāte un veiksmes atslēga ir profesionāli darbinieki. Rūpējoties par saviem darbiniekiem, uzņēmums „Ventspils reiss” darbinieku apmācībai un kvalifikācijas paaugstināšanai pievērš ļoti lielu uzmanību. 

Galvenie nosacījumi labam darba sniegumam, attīstības perspektīvai un ilgtspējai uzņēmumā ir:

 • harmoniskas attiecības starp vadību un tai pakļautajiem darbiniekiem - viest darbiniekos pozitīvu attieksmi pret savu darbu, rūpējoties gan par darba vidi, gan atalgojumu, gan izaugsmes iespējām;
 • ikviena darbinieka un pasažiera cilvēktiesību aizsardzība:
  • darbiniekiem tiek nodrošinātas tiesības uz labklājību – tiek piedāvāts darba tirgus prasībām un darbinieku novērtējumam, kā arī padarītajam darbam atbilstošs atalgojums, sociālās garantijas, pabalsti,  darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana;
  • tiek nodrošināta sieviešu un vīriešu līdztiesība  - personāla atlase tiek veikta nevis atbilstoši dzimumam, bet darbinieka profesionalitātei, spējām, zināšanām un prasmēm;
  • jauno māmiņu, jauno vecāku un personu ar invaliditāti diskriminācijas novēršana – tiek nodrošināti zemās grīdas autobusi, kas atvieglo pārvietošanās iespējas minētajām iedzīvotāju grupām, kā arī  tiek nodrošināta ērta iekļūšana  uzņēmuma apsaimniekotajos objektos;
 • tiesības dzīvot labvēlīgā vidē – atjaunojot autobusu parku, veicot energoefiktivitātes pasākumus un dabas aizsardzības pasākumus, uzņēmums "Ventspils reiss"  rūpējas par apkārtējās vides saglabāšanu.