Pamatprincipi un standartiPersonāla politikas pamatprincipi

Personāla politikas pamatprincipi

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss”  ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem Ventspils  pilsētā un saņēmis arī vairākas atzinības, kuras apliecina, ka kapitālsabiedrība ir atbildīgs darba devējs:

 • Labākais darba devējs Kurzemes reģionā (2013.g.)
 • Reģiona spēks (2018.g.)
 •  Dažādībā ir spēks (2020.g.) - atzinība nominācijā “Mūsu darba vide”
 •  Līdzsvara balva (2020.g.) - par Atbalsta pasākums sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai realizēšanu

Uzņēmuma prioritāte un veiksmes atslēga ir profesionāli darbinieki. Rūpējoties par saviem darbiniekiem, P SIA „Ventspils reiss” darbinieku apmācībai un kvalifikācijas paaugstināšanai pievērš ļoti lielu uzmanību.  Galvenie nosacījumi labam darba sniegumam, attīstības perspektīvai un ilgtspējai uzņēmumā ir:

 • harmoniskas attiecības starp vadību un tai pakļautajiem darbiniekiem - radīt ikvienā darbiniekā pozitīvu attieksmi pret savu darbu, rūpējoties gan par darba vidi, gan atalgojumu, gan izaugsmes iespējām;
 • ikviena darbinieka un pasažiera cilvēktiesību aizsardzība:
  • darbiniekiem tiek nodrošinātas tiesības uz labklājību – tiek piedāvāts darba tirgus prasībām un darbinieku novērtējumam un padarītajam atbilstošs atalgojums, sociālās garantijas, pabalsti,  darbinieku veselības un nelaimes apdrošināšana;
  • nodrošinot sieviešu un vīriešu līdztiesību  - personāla atlase tiek veikta nevis atbilstoši dzimumam, bet darbinieka profesionalitātei, spējām, zināšanām un prasmēm;
  • novēršot jauno māmiņu, jauno vecāku un personu ar invaliditāti diskrimināciju – zemās grīdas autobusi atvieglo pārvietošanos iespējas minētajām iedzīvotāju grupām; šīm grupām ir nodrošināta ērta iekļūšana arī uzņēmuma apsaimniekotajos objektos;
 • tiesības dzīvot labvēlīgā vidē – atjaunojot autobusu parku, veicot energoefiktivitātes pasākumus un dabas aizsardzības pasākumus, kapitālsabiedrība rūpējas par apkārtējās vides saglabāšanu.