Pamatprincipi un standartiPakalpojuma kvalitātes principi

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” pakalpojumu kvalitātes principi

  • Kapitālsabiedrība sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumu Ventspils valstspilsētas un starppilsētu maršrutos, kā arī tūrisma maršrutos pēc pasūtījuma, nodrošinot tos atbilstoši pasūtījumam un normatīvajiem aktiem, kas regulē transporta nozares darbu.
  • Sniegtā pakalpojuma kvalitātes principi izvirzīti, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem, likumdošanu un kapitālsabiedrības priekšstatiem par to, kas ir kvalitatīvs pakalpojums.

Galvenie pakalpojuma kvalitātes principi

  • drošība – iegādāties tikai jaunus autobusus, kas ir videi draudzīgāki un pasažieriem drošāki;
  • ērtības – nodrošināt iespēju pasažieriem izmantot sabiedrisko transportu, atbilstoši pieprasījumam;
  • tīrība un komforts – nodrošināt pasažieriem komfortabla pārvietošanos tīros autobusos, kā arī iespēju saņemt autoostas pakalpojumus telpās, kas atbilst sanitāri higiēniskajām normām un komforta prasībām;
  • skaidrība – sniegt informāciju par sniegto pakalpojumu skaidri un nepārprotami, nodrošinot informāciju pieejamu un  atrodamu;
  • pieejamība – nodrošināt iespēju izmantot sniegto pakalpojumu jebkurai iedzīvotāju kategorijai, veicot pārvadājumus tikai ar zemās grīdas autobusiem vai autobusiem;
  • personāla uzmanība un iecietība – sniedzot pakalpojumu, izturēties ar atbildību un uzmanību pret pasažieriem.