Mārketinga komunikāciju un sabiedrisko attiecību stratēģija 2019

Mārketinga komunikāciju un sabiedrisko attiecību stratēģijas mērķi 2020. gadā

Stratēģiskais mērķis

 • Virsmērķis – uzņēmuma pozitīvā tēla uzturēšana

Finanšu mērķis

 • Virsmērķis – organizēt uzņēmuma darbu tā, lai tas turpinātu strādāt ar peļņu, kā arī saglabātu pasažieru plūsmu vismaz iepriekšējā gada līmenī.

Funkcionālais mērķis

 • Virsmērķis – paaugstināt iedzīvotāju apmierinātības līmeni ar sniegto pakalpojumu, pakāpeniski pārejot uz videi draudzīgu sabiedrisko transportu

Mārketinga komunikāciju un sabiedrisko attiecību stratēģijas mērķi 2020. gadā

Stratēģiskais mērķis

 • Virsmērķis – attīstība un pilnveidošanās, saglabājot jau sasniegto augsto konkurētspēju un turpinot to mērķtiecīgi paaugstināt

Finanšu mērķis

 • Virsmērķis – organizēt uzņēmuma darbu tā, lai tas strādātu ar peļņu, nodrošinot pasažieru pārvadājumus atbilstoši apstiprinātajam budžetam

Funkcionālais mērķis

 • Virsmērķis – paaugstināt iedzīvotāju apmierinātības līmeni ar sniegto pakalpojumu, īpaši – apkalpošanas un braukšanas kultūru

Mārketinga komunikāciju un sabiedrisko attiecību stratēģijas misija 2019./2020. gadā

 • Sniegt pakalpojumu tā, lai pasažieris to rekomendētu to citiem

Mārketinga komunikāciju un sabiedrisko attiecību vīzija 2019./2020. gadā

 • Drošs brauciens ne tikai garantē patīkamu pārvietošanos, bet pārvērš to baudījumā

Sabiedrības atbalsta principi 

 • Mēs esam par drošību
 •  Mēs ieguldām attīstībā
 •  Mēs izglītojam sabiedrību
 •  Mēs atbalstām darbiniekus
 •  Mēs sadarbojamies

 

 

 

 

Mārketinga pamatprincipi