Pamatprincipi un standartiMārketinga stratēģija

Mārketinga komunikāciju un sabiedrisko attiecību stratēģija 2018

Mārketinga komunikāciju un sabiedrisko attiecību stratēģijas mērķi 2018. gadā

Stratēģiskais mērķis

  • saglabāt savas pozīcijas un būt vienam no vadošajiem uzņēmumiem Latvijas pasažieru pārvadātāju vidū

Finanšu mērķis

  • organizēt darbu tā, lai popularizētu sabiedriskā transporta pakalpojumu un veicinātu tā izmantošanu

Funkcionālais mērķis

  • augstas kvalitātes un plašai sabiedrībai pieejams sabiedriskā transporta pakalpojums nodrošināšana

Mārketinga komunikāciju un sabiedrisko attiecību stratēģijas misija 2018. gadā

  • sniegt pakalpojumu tā, lai pasažieris ne tikai izmantotu to atkārtoti, bet ieteiktu arī citiem

Mārketinga komunikāciju un sabiedrisko attiecību vīzija 2018. gadā

  • drošs brauciens ne tikai garantē patīkamu pārvietošanos, bet pārvērš to baudījumā

 

 

 

Show log