Pamatprincipi un standartiMārketinga stratēģija

Mārketinga komunikāciju un sabiedrisko attiecību stratēģija 2019

Mārketinga komunikāciju un sabiedrisko attiecību stratēģijas mērķi 2019. gadā

 

Stratēģiskais mērķis

 • Virsmērķis – attīstība un pilnveidošanās, saglabājot jau sasniegto augsto konkurētspēju un turpinot to mērķtiecīgi paaugstināt

Finanšu mērķis

 • Virsmērķis – saglabāt pasažieru plūsmu vismaz iepriekšējā gada līmenī

Funkcionālais mērķis

 • Virsmērķis – paaugstināt iedzīvotāju apmierinātības līmeni ar sniegto pakalpojumu, īpaši – apkalpošanas un braukšanas kultūru

 

Mārketinga komunikāciju un sabiedrisko attiecību stratēģijas misija 2019. gadā

 • Sniegt pakalpojumu tā, lai pasažieris to rekomendētu to citiem

Mārketinga komunikāciju un sabiedrisko attiecību vīzija 2019. gadā

 • Drošs brauciens ne tikai garantē patīkamu pārvietošanos, bet pārvērš to baudījumā

 

 

 

Mārketinga pamatprincipi

 • Mārketinga stratēģijas uzmanības centrā - uzņēmuma pamatvērtības
 • Veikt mārketinga stratēģijas uzraudzību, lai garantētu korektu tās izpildi un kontrolētu mērķu sasniegšanu
 • Strādāt pie pasažieru (klientu) vēlmju izpētes, lai spētu piedāvāt augstas kvalitātes pakalpojumu, kas atbilst pieprasījumam
 • Veicināt uzņēmuma atpazīstamību, iesaistoties dažādās vietējās kopienas aktivitātēs un sabiedrības atbalsta pasākumos, kā arī aktīvi izmantojot internetu un plašsaziņas līdzekļus
 • Popularizēt atbildīgu un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, iepazīstinot pasažierus un arī pārējo sabiedrību ar uzņēmuma sniegto pakalpojumu un darba specifiku
 • Skaidrot, popularizēt un izplatīt informāciju, kas saistīta ar aktualitātēm transporta nozarē, īpaši – pasažieru pārvadājumu jomā
 • Sekot rezultātiem un izvērtēt iepriekš pieņemtos lēmumus