Pamatprincipi un standartiMārketinga stratēģija

Mārketinga komunikāciju un sabiedrisko attiecību stratēģija

 

Mārketinga komunikāciju un sabiedrisko attiecību stratēģijas mērķi laika posmam no 2020. līdz 2023.gadam

Stratēģiskais mērķis

 • Virsmērķis – uzņēmuma pozitīvā tēla uzturēšana

Finanšu mērķis

 • Virsmērķis – organizēt uzņēmuma darbu tā, lai tas turpinātu strādāt ar peļņu, kā arī saglabātu pasažieru plūsmu vismaz iepriekšējā gada līmenī.

Funkcionālais mērķis

 • Virsmērķis – paaugstināt iedzīvotāju apmierinātības līmeni ar sniegto pakalpojumu, pakāpeniski pārejot uz videi draudzīgu sabiedrisko transportu

Mārketinga komunikāciju un sabiedrisko attiecību stratēģijas mērķi

Stratēģiskais mērķis

 • Virsmērķis – attīstība un pilnveidošanās, saglabājot jau sasniegto augsto konkurētspēju un turpinot to mērķtiecīgi paaugstināt

Finanšu mērķis

 • Virsmērķis – organizēt uzņēmuma darbu tā, lai tas strādātu ar peļņu, nodrošinot pasažieru pārvadājumus atbilstoši apstiprinātajam budžetam

Funkcionālais mērķis

 • Virsmērķis – paaugstināt iedzīvotāju apmierinātības līmeni ar sniegto pakalpojumu, īpaši – apkalpošanas un braukšanas kultūru

Mārketinga komunikāciju un sabiedrisko attiecību stratēģijas misija

 • Sniegt pakalpojumu tā, lai pasažieris to rekomendētu to citiem

Mārketinga komunikāciju un sabiedrisko attiecību vīzija

 • Drošs brauciens ne tikai garantē patīkamu pārvietošanos, bet pārvērš to baudījumā

Sabiedrības atbalsta principi 

 • Mēs esam par drošību
 •  Mēs ieguldām attīstībā
 •  Mēs izglītojam sabiedrību
 •  Mēs atbalstām darbiniekus
 •  Mēs sadarbojamies

 

 

 

 

Mārketinga pamatprincipi

 • Mārketinga stratēģijas uzmanības centrā - uzņēmuma pamatvērtības
 • Veikt mārketinga stratēģijas uzraudzību, lai garantētu korektu tās izpildi un kontrolētu mērķu sasniegšanu
 • Strādāt pie pasažieru (klientu) vēlmju izpētes, lai spētu piedāvāt augstas kvalitātes pakalpojumu, kas atbilst pieprasījumam
 • Veicināt uzņēmuma atpazīstamību, iesaistoties dažādās vietējās kopienas aktivitātēs un sabiedrības atbalsta pasākumos, kā arī aktīvi izmantojot internetu un plašsaziņas līdzekļus
 • Popularizēt atbildīgu un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, iepazīstinot pasažierus un arī pārējo sabiedrību ar uzņēmuma sniegto pakalpojumu un darba specifiku
 • Skaidrot, popularizēt un izplatīt informāciju, kas saistīta ar aktualitātēm transporta nozarē, īpaši – pasažieru pārvadājumu jomā
 • Sekot rezultātiem un izvērtēt iepriekš pieņemtos lēmumus