Pamatprincipi un standartiMārketinga stratēģija

Mārketinga komunikāciju un sabiedrisko attiecību stratēģija

MĀRKETINGA KOMUNIKĀCIJU UN SABIEDRISKO ATTIECĪBU STRATĒĢIJAS MĒRĶi

Stratēģiskais mērķis

 • Virsmērķis – uzņēmuma pozitīvā tēla uzturēšana

Finanšu mērķis

 • Virsmērķis – organizēt uzņēmuma darbu tā, lai tas turpinātu strādāt ar peļņu, kā arī saglabātu pasažieru plūsmu vismaz iepriekšējā gada līmenī

Funkcionālais mērķis

 • Virsmērķis – paaugstināt iedzīvotāju apmierinātības līmeni ar sniegto pakalpojumu, pakāpeniski pārejot uz videi draudzīgu sabiedrisko transportu

Mārketinga komunikāciju un sabiedrisko attiecību stratēģijas mērķi

Stratēģiskais mērķis

 • Virsmērķis – attīstība un pilnveidošanās, saglabājot jau sasniegto augsto konkurētspēju un turpinot to mērķtiecīgi paaugstināt

Finanšu mērķis

 • Virsmērķis – organizēt uzņēmuma darbu tā, lai tas strādātu ar peļņu, nodrošinot pasažieru pārvadājumus atbilstoši apstiprinātajam budžetam

Funkcionālais mērķis.

 • Virsmērķis – paaugstināt iedzīvotāju apmierinātības līmeni ar sniegto pakalpojumu, īpaši apkalpošanas un braukšanas kultūru

Mārketinga komunikāciju un sabiedrisko attiecību stratēģijas misija

Sniegt pakalpojumu tā, lai pasažieris to rekomendētu to citiem

Mārketinga komunikāciju un sabiedrisko attiecību vīzija

Drošs brauciens ne tikai garantē patīkamu pārvietošanos, bet arī pārvērš to baudījumā

Sabiedrības atbalsta principi 

 • Mēs esam par drošību
 • Mēs ieguldām attīstībā
 • Mēs izglītojam sabiedrību
 • Mēs atbalstām darbiniekus
 • Mēs sadarbojamies

MĀRKETINGA PAMATPRINCIPI

 • Mārketinga stratēģijas uzmanības centrā - uzņēmuma pamatvērtības
 • Veikt mārketinga stratēģijas uzraudzību, lai garantētu korektu tās izpildi un kontrolētu mērķu sasniegšanu
 • Strādāt pie pasažieru (klientu) vēlmju izpētes, lai spētu piedāvāt augstas kvalitātes pakalpojumu, kas atbilst pieprasījumam
 • Veicināt uzņēmuma atpazīstamību, iesaistoties dažādās vietējās kopienas aktivitātēs un sabiedrības atbalsta pasākumos, kā arī aktīvi izmantojot internetu un plašsaziņas līdzekļus
 • Popularizēt atbildīgu un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, iepazīstinot pasažierus un arī pārējo sabiedrību ar uzņēmuma sniegto pakalpojumu un darba specifiku
 • Skaidrot, popularizēt un izplatīt informāciju, kas saistīta ar aktualitātēm transporta nozarē, īpaši – pasažieru pārvadājumu jomā
 • Sekot rezultātiem un izvērtēt iepriekš pieņemtos lēmumus