Pamatprincipi un standartiKvalitātes standarti

Kvalitātes standarti

 

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” sniegto pakalpojumu kvalitāti apliecina sertifikācijas institūcija Det Norske Veritas Latvia, SIA atzinums, ka uzņēmums strādā atbilstoši trīs starptautiski atzītu sertifikātu prasībām, kas ietver sevī kvalitātes vadības, vides pārvaldības, arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas atbilstību. Tie ir starptautiskie standarti:

ISO 9001:2008;

ISO 14001:2004 ;

OHSAS 18001:2007.

Ar mērķi uzlabot un nepārtraukti pilnveidot sniegtos pakalpojumus pasažieru pārvadājumu jomā ieviešot integrētās vadības sistēmu atbilstoši starptautiskajiem standartiem, uzņēmuma vadība pieņēma 2006.gadā.

Turpmākajos gados veikts liels darbs, kurā iesaistījās visi vadošie speciālisti, un rezultātā tika izstrādāta integrētās vadības sistēmas kvalitātes rokasgrāmata, mērķi un politika, procesu instrukcijas, izvērtēti uzņēmuma vides aspekti, noteikti to mērķi un programmas, veikts darba vides risku novērtējums (saskaņā ar likumdošanu tiek veikts katru gadu) un informatīvais darbs ar uzņēmuma darbiniekiem, lai izskaidrotu sistēmas būtību un efektivitāti.

Auditoru atzinumu, ka darbs organizēts atbilstoši starptautiskajiem standartiem, uzņēmums pirmoreiz saņēma 2008.gadā. Ik gadu uzņēmumā sertifikācijas institūcija veic uzraudzības auditu, pēdējais resertifikācijas audits vadības sistēmai uzņēmumā tika veikts 2014.gadā, kurš noslēdzās veiksmīgi un  uzņēmumam atkārtoti ir piešķirti trīs  starptautiski sertifikāti ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 un OHSAS 18001:2007.

Uzņēmuma vadība atzīst, ka pasažieru pārvadājumi ir joma, kurā būtiska nozīme ir tieši cilvēciskajam faktoram, un bieži rodas dažādas neparedzētas situācijas, tāpēc ir svarīgi tās prognozēt un veikt preventīvo pasākumus, lai nepieļautu un turpmāk izvairītos no līdzīgiem atgadījumiem. Pateicoties integrētās kvalitātes sistēmas ieviešanai, kas paredz stingri ievērot izstrādātās procesu instrukcijas, iespējams efektīvāk organizēt gan pašu darba procesu, gan veikt nepieciešamos kontroles pasākumus.

Integrētās vadības sistēmas ieviešana un darba organizācija atbilstoši sertifikātu prasībām nav pašvaldības SIA "Ventspils reiss” pašmērķis, bet priekšnosacījums, lai radītu efektīvu uzņēmuma vadības modeli, kur darba kvalitātes, vides jautājumiem un darba drošības un arodveselības prasībām tiek pievērsta ļoti liela vērība. Ieviešot integrēto vadības sistēmu, pašvaldības SIA "Ventspils reiss” sevi pieteicis kā sociāli atbildīgs uzņēmums, kura vadība domā par ilgtspējīgu attīstību ne tikai sava uzņēmuma un pilsētas robežās, bet visas Latvijas mērogā.

Ieviesto vadības sistēmu uzņēmumā nodrošina Integrētās vadības sistēmas vadītāja Ginta Rassa.

Show log