Pamatprincipi un standartiKorupcijas novēršanas pamatprincipi

Korupcijas novēršanas pamatprincipi

KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS PAMATPRINCIPI

Korupcija grauj uzticamību un reputāciju, ko pēc tam ļoti grūti atgūt. Lai no tā izvairītos, pašvaldības SIA "Ventspils reiss" definēti pretkorupcijas pamatprincipi, kas cieši saistīti gan ar uzņēmuma vērtībām, klientu apkalpošanas, gan ar pakalpojuma sniegšanas pamatprincipiem:

 • godprātīga attieksme pret pasažieriem, klientiem, sadarbības partneriem, piegādātājiem, darbiniekiem un veicamajiem pienākumiem;
 • atbildība pret pasažieriem, klientiem, sadarbības partneriem, piegādātājiem, darbiniekiem un veicamajiem pienākumiem;
 • atklātība visās ar uzņēmuma darbību un sniegto pakalpojumu saistītās jomās;
 • godīgums, kas aizliedz jebkāda vieda kukuļdošanu vai kukuļa pieņemšanu, darba laikā, darba vietā, veicot darba pienākumus.

Lai novērstu korupcijas riskus, uzņēmums atbalsta:

 • koleģiālu un atklātu lēmumu pieņemšanu – visi lēmumi tiek pieņemti uzņēmuma interesēs, un tas tiek darīts koleģiāli, pārrunājot tos ne tikai vadošo darbinieku plānošanas sanāksmēs, bet arī apspriežoties ar ieinteresētajām pusēm, tostarp struktūrvienību vadītājiem, brigadieriem u.c.;
 • interešu konflikta novēršanu - darbinieki tiek aicināti neiesaistīties tādos blakus darbos un amatu apvienošanā, kas traucē profesionāli un atbildīgi veikt savus darba pienākumus, kā arī rada aizdomas par iespējamiem vai reāliem interešu konfliktiem;
 • atklātību  uzņēmums publisko gada pārskatus, informāciju par iepirkumiem un piedāvātajām vakancēm. Lielākos iepirkumus – degvielu, transportlīdzekļu apdrošināšanu, elektroenerģijas iegādi, biroja tehnikas iepirkumu u.c. centralizēti organizē Ventspils valstspilsētas Dome;
 • godīgumu, atbildību, godprātību – uzņēmumā ieviesta integrētās vadības sistēma , kā arī izveidota iekšējās kontroles sistēma. Regulāri tiek veikti iekšējie auditi, kā arī izstrādāti uzņēmuma iekšējie normatīvie akti, kas reglamentē katra darbinieka tiesības un pienākumus, kā arī veicamās darbības noteiktās situācijās.

Lai novērstu korupcijas riskus, uzņēmums neatbalsta:

 • dāvanu, viesmīlību un citu izdevumu piedāvāšanu vai saņemšanu, ja tas var ietekmēt biznesa darījumu rezultātus. Visos gadījumos par šāda veida izdevumiem (ja tādi ir) attiecīgie čeki tiek iegrāmatoti grāmatvedības dokumentos, atbilstoši likumdošanas noteiktajām prasībām.
 • jebkādu kukuļdošanu vai piedāvāšanu, ņemšanu vai pieprasīšanu, vai šo darbību starpniecības veikšanu. Nav pieļaujama jebkāda veida naudas atmaksāšana vai dāvanu saņemšana par līguma noslēgšanu vai citām partnerības darbībām, pakalpojumiem, informācijas sniegšanu u.c..
 • politisko organizāciju, partiju vai politikā iesaistītu personu aģitāciju vai reklamēšanu par uzņēmuma līdzekļiem.