Klientu apkalpošanas pamatprincipi

KLIENTU APKALPOŠANAS PAMATPRINCIPI

Lai realizētu kapitālsabiedrības vīziju ,, Ar drošu braucienu garantēt ne tikai patīkamu pārvietošanos, bet pārvērst to baudījumā jebkuram  (neatkarīgi no vecuma, dzimuma, veselības stāvokļa, rases, reliģiskā pārliecības  u.c.)” un pildītu savu misiju ,, Nodrošināt Eiropas standartiem atbilstošus, drošus, komfortablus un plašai sabiedrībai pieejamus pasažieru pārvadājumus, lai pasažieris tos ne tikai izmantotu, bet ieteiktu arī citiem”, esam izvirzījuši 4 galvenos klientu apkalpošanas pamatprincipus jeb PICA, kas ikdienas darbā jāievēro ikvienam kapitālsabiedrības darbiniekam:

Kapitālsabiedrībā tiek realizēta arī

Privātuma politika.pdf