Pamatprincipi un standartiKlientu apkalpošanas pamatprincipi

Klientu apkalpošanas pamatprincipi

KLIENTU APKALPOŠANAS PAMATPRINCIPI

  • Pieklājība - jebkurš darbinieks ir pieklājīgs un korekts gan attiecībās ar klientiem, gan kolēģiem;
  • Informācijas sniegšana -  katra darbinieks sniedz klientam pieprasīto informāciju pēc iespējas pilnīgāk, precīzāk un saprotamāk;
  • Atbildība - darbinieks veic savu darbu atbildīgi un ar pozitīvu attieksmi, izmantojot savas zināšanas, prasmes, iemaņas un darba pieredzi, lai sniegtu klienta vēlmēm atbilstošu apkalpošanu;
  • Privātuma aizsardzība – uzņēmums ievēro normatīvajos aktos noteiktās datu aizsardzības prasības; netiek pieļauta ne klientu, ne kolēģu, ne uzņēmumā notiekošā publiska apspriešana.

Privātuma politika.pdf