Pamatprincipi un standartiKlientu apkalpošanas pamatprincipi

Klientu apkalpošanas pamatprincipi

KLIENTU APKALPOŠANAS PAMATPRINCIPI

Lai realizētu kapitālsabiedrības vīziju ,,Ar drošu braucienu garantēt ne tikai patīkamu pārvietošanos, bet pārvērst to baudījumā jebkuram (neatkarīgi no vecuma, dzimuma, veselības stāvokļa, rases, reliģiskā pārliecības  u.c.)” un pildītu savu misiju ,,Nodrošināt Eiropas standartiem atbilstošus, drošus, komfortablus un plašai sabiedrībai pieejamus pasažieru pārvadājumus, lai pasažieris tos ne tikai izmantotu, bet ieteiktu arī citiem”, esam izvirzījuši 4 galvenos klientu apkalpošanas pamatprincipus jeb PICA, kas ikdienas darbā jāievēro ikvienam kapitālsabiedrības darbiniekam:

  • Pieklājība  darbinieks ir pieklājīgs un korekts attiecībās ar klientiem un kolēģiem;
  • Informācijas sniegšana – darbinieks sniedz klientam pieprasīto informāciju pēc iespējas pilnīgāk, precīzāk un saprotamāk;
  • Cieņpilna izturēšanās – izturēšanos pret kolēģiem un klientiem ikviens darbinieks balsta ar pozitīvu un mierīgu, līdzsvarotu attieksmi arī tajos gadījumos, kad kolēģu un klientu viedoklis nesaskan ar viņējo;
  • Atbildība – darbinieks veic savu darbu atbildīgi un ar pozitīvu attieksmi, izmantojot savas zināšanas, prasmes, iemaņas un darba pieredzi, lai sniegtu klientam pieejamu, atbilstošu un kvalitatīvu pakalpojumu.

Kapitālsabiedrībā tiek realizēta arī

  • privātuma aizsardzība – uzņēmums ievēro normatīvajos aktos noteiktās datu aizsardzības prasības. Netiek pieļauta ne klientu, ne kolēģu, ne uzņēmumā notiekošā publiska apspriešana;
  • vienlīdzīgas attieksmes princips  – ikviens klients mums ir svarīgs.

"VENTSPILS REISS" PRIVĀTUMA POLITIKA