Kustības saraksti Pilsētas maršrutiApzīmējumi

Apzīmējumi

Apzīmējumi:            
(1-7) kursēšanas dienas            
c - kursē līdz centram            
Vb - kursē līdz Ventbunkeram            
Kursa - kursē līdz SIA Kursa            
Inž - kursē caur Inženieru ielu            
Vk - kursē līdz Ventspils kokam            
Vv - kursē līdz viesnīcai "Vilnis"            
Mk - kursē līdz Meža kapiem            
A - pēc pasažieru lūguma kursē gar autoostu            
Pp - kursē līdz Piltenes pagriezienam            


Biļetes cena maršrutos: Nr.1,Nr.2,Nr.3,Nr.3b,Nr.3k,Nr.4,Nr.4A,Nr.5,Nr.6,Nr.6a,Nr.6b,Nr.6AP,Nr.10 - € 0,60                                        
maršrutā Nr.8 un Nr.9 cena ir € 0,70.                                        
maršrutos Nr.20,Nr.21,Nr.22,Nr.22a,Nr.23  ir € 0,75, bet no plkst.22:00 līdz 6:00 biļetes cena ir  € 0,90.