Kustības saraksti Pilsētas maršruti1A

1A

Maršruta karte

Nr. 1A  Piltenes pagrieziens - Tārgale
No Piltenes pagrieziena
6:55(1-5; 7)