Kustības saraksti Pilsētas maršruti1

Nr.1 Autoosta - Tārgale

Maršruta karte

Nr. 1A  Piltenes pagrieziens - Tārgale
No Piltenes pagrieziena
6:55(1-5; 7)

Maršruta karte

Nr. 1  Autoosta - Tārgale
Autoosta Tārgale
5:40(1-5) 6:05(1-5)
  7:10(1-5; 7)
7:40 8:10
9:05(1-5) 9:30(1-5)
10:20 10:50
12:50 13:20
13:50 14:20
16:30 16:55
19:30(1-6) 19:55(1-6)
20:35 (1-5) 21:00 (1-5)