Informācija pasažieriem

Informācija par starppilsētu maršrutiem un reisiem

63622789 – Ventspils autoostas kase; jebkurā dienā no plkst.5:00 līdz 20:00

Informācijas saņemšana ārpus darba laika

26018617 – līniju mehāniķis ( 24 h stundas diennaktī)

Informācija par pilsētas sabiedrisko transportu

63622422 – Pārvadājumu daļa

Informācija par sabiedriskajā transportā aizmirstām lietām

63622789 – Ventspils autoostas kase; jebkurā dienā no plkst.5:00 līdz 20:00

63622422 – Pārvadājumu daļa

Atsauksmju iesniegšana

Darba laikā:

63622422 – Pārvadājumu daļa