GalerijasVideo

Apsveikums autotransporta darbiniekiem

Lai arī starp valsts svētku un atzīmējamām dienām oficiāli nav iekļauta Autotransporta darbinieku diena, tomēr Latvijā ir uzņēmumi, tostarp pašvaldības SIA “Ventspils reiss”, kas jau daudzus gadus oktobra pēdējā svētdienā praktizē šīs dienas atzīmēšanu, lai sekmētu un celtu autotransporta nozares un tajā strādājošo darbinieku prestižu, veicinot darbinieku motivāciju, kā arī, lai ieinteresētu jauniešus apgūt autotransporta specialitātes. Kā zināms, tad tieši transporta nozarē ir jūtams darbinieku vidējā vecuma pieaugums, tāpēc ir svarīgi, lai autobusa vadītāja darbu izvēlētos gados jauni cilvēki.

Sagaidot šī mēneša pēdējo svētdienu, 29. oktobri, uzņēmums “Ventspils reiss” sirsnīgi sveic profesionālajos svētkos visus transporta nozarē strādājošos un saka paldies par ieguldīto darbu saviem darbiniekiem - gan pārvadājumu speciālistiem, dispečeriem, automazgātājiem, autoatslēdzniekiem, autoostu darbiniekiem, grāmatvežiem un pārējiem speciālistiem, bet jo īpaši -  šoferīšiem, kas ir uzņēmuma zelta fonds!