Aktualitātes

Vides aizsardzība kā viena no uzņēmuma prioritātēm

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” ir uzņēmums, kam rūpes par vides jomu ir viena no prioritātēm, tāpēc katru gadu tiek formulēti vides mērķi, kuru izpildei tiek rūpīgi sekots, veicot vides monitoringu un ieviešot nepieciešamos uzlabojumus.

Rūpes par vidi – ne tikai apkārtējo, bet arī darba vidi, ir viena no kapitālsabiedrības prioritātēm. To, ka “Ventspils reiss” ar atbildību izturas pret šiem jautājumiem, apliecina 2016. gadā saņemtā Ventspils domes atzinība Videi draudzīgs uzņēmums, un arī šogad ir pieņemts lēmums startēt šajā konkursā.

Lai sekmīgi izpildītu prasības vides jomā, ir ieviesta vides pārvaldības sistēma atbilstoši starptautiskajam sertifikātam ISO 14001:2004, kas tiek auditēta katru gadu. Tās ietvaros ik gadu tiek formulēti jauni un aktualizēti iepriekš izvirzītie mērķi vides jomā, kā arī tiek sekots līdzi to izpildei.

2017. gada 1. ceturksnī “Ventspils reiss” veicis notekūdeņu iekārtu apkopi, nomainot absorbējošās bonas, kas aiztur kaitīgo ķīmisko vielu nokļūšanu kanalizācijas sistēmā.

Taču visnozīmīgākais ieguldījums ir autobusu parka atjaunošana, iegādājoties tikai jaunus, ar vismodernākajām tehnoloģijām aprīkotus autobusus, kas ļauj samazināt resursus, kas nepieciešami ekspluatācijai. Piemēram, ja vecāka izlaiduma autobusiem tehniskās apkopes, eļļas maiņas bija jāveic ik pēc 25 000 km, tad jaunajiem autobusiem, kas aprīkoti ar EURO 6 dīzeļdzinējiem, tas jādara tikai pēc 60 000km. Kopumā uzņēmuma rīcībā ir jau 20 šādi no autobusi. Pašlaik pašvaldības SIA “Ventspils reiss” vidējais autobusu vecums ir 4.9 gadi, un uzņēmuma autobusu parks ir viens no jaunākajiem un modernākajiem valstī, tomēr tiek strādāts pie tā, lai Ventspilī sabiedriskā transporta pakalpojumus varētu sniegt ar elektriskajiem autobusiem, kas būtu ievērojams ieguldījums vides aizsardzībā.

2017. gada 19. aprīlī