Aktualitātes

Ventspils sabiedriskais transports pasažieru acīm

Lai nodrošinātu kvalitatīvus un pieejamus sabiedriskā transporta pakalpojumus, nepietiek tikai ar jaunu un modernu autobusu parku. Viens no galvenajiem  komponentiem šajā procesā ir un paliek cilvēks – pasažieris, pilsētas iedzīvotājs vai viesis, kas izmanto šo pakalpojumu. 

Tāpēc pašvaldības SIA “Ventspils reiss” gan saviem spēkiem, gan sadarbībā ar profesionāļiem – pētījumu centru SKDS, aizvadītajā 2015. gadā un jau arī šogad, 2016. februārī, veicis aptaujas par dažādiem ar sabiedriskā transporta jomu saistītiem jautājumiem.

Daži fakti

Atbildes snieguši gandrīz 2000 pilsētas iedzīvotāji. No tiem

  • SKDS aptaujā – vairāk nekā 800,
  • jūlija – augusta aptaujā vairāk nekā 740,
  • februāra aptaujā - vairāk nekā 400.

Pētījumi liecina, ka Ventspils pilsētā sabiedrisko transportu biežāk mēdz izmantot sievietes, gados vecāki cilvēki un tie, kam ir pamatizglītība, kā arī cilvēki, kas s ģimenē sarunājas krieviski un nav Latvijas pilsoņi.

Tie, kas ikdienā izmanto sabiedrisko transportu, saņemto pakalpojumu vērtē atzinīgāk. Neapšaubāmi, ka viņu vērtējums ir objektīvāks, jo, ikdienā izmantojot sabiedrisko transportu, pasažieris redz ne tikai slikto, bet arī pozitīvo attiecīgajā jomā.

Šogad salīdzinošo biežāk nekā citus gadus uz daudziem jautājumiem tika saņemtas atbildes nezinu/ neinteresē/ nav atbildes/ nekas nav jāmaina. Šāda tendence vērtējama negatīvi, jo nesniedz priekšstatu par patieso apmierinātības līmeni.

Pārvietošanās paradumi

Aptauju rezultāti liecina, ka lielākā daļa ventspilnieku ikdienā visbiežāk pārvietojas ar kājām, automašīnu vai velosipēdu. Zemāk redzamajā tabulā iespējams salīdzināt iedzīvot pārvietošanās paradumus. Tabulā izmantoti dati, kas iegūti EUROBAROMETER (aptaujas, kurās ir apkopots Eiropas iedzīvotāju viedoklis par dažādiem jautājumiem) pētījumos laika posmā no 2013.līdz 2015. gadam. Savukārt dati par ventspilnieku pārvietošanās paradumiem iegūti SKDS 2015. gada oktobra – novembra aptaujā.

Tā kā iedzīvotāji, atbildot uz šo jautājumu, varēja nosaukt vairākus variantu, atbilžu skaits pārsniedz 100%

Interesanti, ka gandrīz puses aptaujāto ventspilnieku sabiedrisko transportu parasti izmanto, lai apciemotu draugus, radus un paziņas. Aptuveni trešā daļa aptaujāto ar sabiedrisko transportu dodas uz medicīnas un veselības aprūpes iestādēm, darbu vai mācību iestādēm, kultūras pasākumiem un iepirkties.

Ieteikumi un priekšlikumi

Aptauju laikā skaitliski tika izteikts vairāk nekā 200 priekšlikumu par to, kas būtu jāmaina vai jāuzlabo sabiedriskā transporta jomā Ventspils pilsētā. Jāpiezīmē, ka jebkurš ieteikums par izmaiņām maršrutu autobusu kustībā jāsaskaņo ar pasūtītāju – pilsētā ar Ventspils pilsētas domi, bet starppilsētu maršrutos – ar Valsts SIA “Autotransporta direkcija”.

Tāpēc pašvaldības SIA “Ventspils reiss” gan saviem spēkiem, gan sadarbībā ar profesionāļiem – pētījumu centru SKDS, aizvadītajā 2015. gadā un jau arī šogad, 2016. februārī, veicis aptaujas par dažādiem ar sabiedriskā transporta jomu saistītiem jautājumiem.

Jāsecina, ka šajā aptauju sadaļā visvairāk izpaužas cilvēka egoistiskā daba, jo, kā mēdz sacīt – katrs velkam to deķīti uz savu pusi. Lielākā daļa priekšlikumu tika minēti tikai vienu reizi, un tātad atspoguļo katra indivīda vēlmi piemērot sabiedriskā transporta kustību savām vajadzībām. Diemžēl – tas nav iespējams, jo pakalpojumam vajadzētu vismaz sevi atpelnīt. Pretējā gadījumā zaudējumus sedz pasūtītājs – Ventspilī tā ir pilsētas dome, bet starppilsētu pārvadājumos – valsts. Pašlaik uzņēmuma darbinieki ir apkopojuši un sagrupējuši ieteikumus vairākās tematiskās grupās, un iespēju robežās tiks gādāts par to, lai lietderīgākie un biežāk paustie priekšlikumi tiktu realizēti.

Arī iepriekš uzņēmums veicis izmaiņas, pamatojoties uz iedzīvotāju ieteikumiem; tomēr prakse liecina, ka ne vienmēr tas attaisnojas. Piemēram, pēc pasažieru lūguma pirms vairākiem gadiem tika atklāti reisi no Gāliņciema un centra uz Meža kapiem maršrutā Nr.3 un Nr.6, kuros vidējais pasažieru skaits reisā ir ļoti neliels. Piemēram maršrutā Nr.6K un 3K – tas ir tikai 1 pasažieris, bet maršrutā 3B – nedaudz lielāks - 5 pasažieri.

Tieši nerentabilitāte un nespēja segt pat sniegtā pakalpojuma pašizmaksu, ir viens no iemesliem, kāpēc nav iespējams īstenot jebkuru ieteikumu. Protams, bijuši arī veiksmīgāki ieteikumi, piemēram, mainīt autobusa kursēšanas laikus maršrutā uz Tārgali un Pilteni tā, lai skolēniem būtu ērtāk nokļūt pēc skolas uz mājām.

Pasažieriem būtu jāzina, ka pašvaldības SIA “Ventspils reiss” nav ne autobusu pieturu īpašnieks, ne to apsaimniekotājs. Līdz ar to uzņēmums nevar atbildēt ne par pieturu tīrību, ne bojājumiem un reklāmām tajās. Uzņēmums ir atbildīgs par autobusu pieturās izvietoto informācijas stendu saturu: autobusu kustības sarakstiem un informāciju par izmaiņām sabiedriskā transporta kustībā.

Pateicamies visiem pilsētas iedzīvotājiem un īpaši – pasažieriem, kas veltīja savu laiku un atbildēja un aptauju jautājumiem. Lai gan bieži aptaujas veicēji saņēma arī atteikumu...

Tāpēc gribas jautāt, vai iespējams kaut ko mainīt, ja nav viedokļa par konkrēto jautājumu?

2016. gada 9. martā