Aktualitātes

Ventspils reiss – videi draudzīgs uzņēmums

Ventspils reiss – videi draudzīgs uzņēmums

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” saņēmis nozīmīgu balvu – gada atzinību “Videi draudzīgs uzņēmums”, ko piešķīrusi Ventspils pilsētas dome.

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” nodrošina pasažieru pārvadājumus ar autobusiem un citu saimniecisko darbību, kas var ietekmēt apkārtējo vidi. Tāpēc saņemtā atzinība uzņēmumam, kas darbojas transporta nozarē un, kā daudzi domā, pēc būtības veic videi nedraudzīgu uzņēmējdarbību, ir augsts un nozīmīgs novērtējums.

Lai nodrošinātu videi draudzīgu saimniekošanu, uzņēmumā regulāri tiek un izvērtēti riski, kas var ietekmēt vidi, kā arī izstrādāta vides programma vairākiem gadiem, un izvirzīti sasniedzamie mērķi, kas regulāri tiek  ne tikai aktualizēti, bet arī izpildīti.

Galvenais mērķis ir autobusu parka regulāra atjaunošana un aprīkošana ar jaunākās paaudzes drošības sistēmām un dīzeļdzinējiem. Gan 2015., gan 2016. gadā iegādātie autobusi aprīkoti ar jaunākās paaudzes EURO 6 dīzeļdzinējiem, kas būtiski samazina sniegtā pakalpojuma ietekmi uz apkārtējo vidi. Liels ieguldījums vides aizsardzībā ir arī autobusu vadītāju regulāra apmācība drošā un ekonomiskā braukšanā, kas sekmējusi degvielas patēriņa samazināšanos un līdz ar to taupīgu attieksmi pret enerģētiskajiem resursiem.

Viens no 2015. gada nozīmīgākajiem sasniegumiem ir elektroenerģijas patēriņa samazinājums par 23%. Tas panākts, nomainot teritorijas apgaismojumu uz LED prožektoriem. Uzņēmumā tiek veikta dalītā atkritumu savākšana. Tiek atsevišķi šķiroti sadzīves atkritumi, pet pudeles, plastmasa, stikls, biroja papīrs, kartons un bīstamie atkritumi, piemēram, dažādas eļļas, smērvielu un citu ķīmisko vielu atlikumi, elektronika, baterijas, akumulatori, kā arī vēl daudz kas cits. Darbs šajā jomā ar to vien nebeidzas. Atkritumu savākšanu nodrošina tikai speciāli licencētas organizācijas, kā arī rūpīgi tiek sekots līdzi tam, vai pēc tos nodod pārstrādei.

Ventspils pilsētas dome gada atzinību vides jomā ieviesa pērn – 2015. gadā, lai veicinātu vides kvalitātes uzlabošanu, kā arī stimulētu videi draudzīgu uzņēmējdarbību Ventspils pilsētā. Uz titulu „Videi draudzīgākais uzņēmums” varēja pretendēt jebkurš uzņēmums, kas faktiski darbojas Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā un ir saņēmis Valsts Vides dienesta atļauju A vai B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai vai C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājumu. Pretendentus vērtēja speciāli izveidota žūrija, pamatojoties gan uz uzņēmuma sniegto informāciju pieteikuma anketā, gan citu pieejamo informāciju.

2016. gadā balvas „Videi draudzīgākais uzņēmums” tika piešķirtas 2 Ventspils uzņēmumiem - B kategorijā - pašvaldības SIA “Ventspils Siltums”, bet C kategorijā - pašvaldības SIA ”Ventspils Reiss”.

2016. gada 8. jūnijā