Aktualitātes

“Ventspils reiss” iesaistās nozarei būtisku jautājumu risināšanā

Jau vairāk nekā gadu pašvaldības SIA “Ventspils reiss” pārstāvji – valdes priekšsēdētājs Arturs Lieģis, direktors Arvis Bernics un galvenā grāmatvede Oksana Zālīte aktīvi piedalījās ieteikumu izstrādē, kas nepieciešami, lai veiktu grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr.341 “Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu”.

Aizvadītā gada laikā strādāts dažādos līmeņos. Bijušas gan tikšanās ar Satiksmes ministru Anriju Matīsu, kurā piedalījās direktors A.Bernics, gan valdes priekšsēdētaja vizīte pie Valsts sekretāra K.Ozoliņa, kā arī notikušas vairākas darba grupas sanāksmes, kurās piedalījās pasažieru pārvadātāju uzņēmumu un Valsts SIA ”Autotransporta direkcija” pārstāvji. Tikšanās reizēs amatpersonām ieteikts pievērst uzmanību vairākām nepilnībām un pretrunām  likumdošanas aktos, kas regulē sabiedriskā transporta jomu. Kopējiem spēkiem novērsta galvenā nejēdzība – nepamatots pakalpojuma sadārdzinājums, izvirzot prasību iegādāties tikai jaunus lielas ietilpības autobusus.

Lai pārrunātu aktuālas nozares jautājumus, Valsts SIA “Autotransporta direkcija” oktobra vidū aicināja pasažieru pārvadātājus uz sanāksmi, kuras laikā tika sniegta informācija par aktualitātēm, problēmām un paveikto darbu.

Tika atzīmēts, ka notiek regulārs darbs maršrutu tīkla izvērtēšanā, un Autotransporta direkcija plāno tikties ar visiem regulārajiem pārvadātājiem, plānošanas reģioniem un pašvaldībām, lai izvērtētu attiecīgo pārvadātāju apkalpotos maršrutus un rastu kopēju risinājumu. Pārvadātāji tika brīdināti arī par uzraudzības un kontroles pastiprināšanu, lai nodrošinātu gan kustības laiku un maršrutu ievērošanu, gan biļešu izsniegšanu pilnīgi visiem pasažieriem, kā arī mazinātu nelegālos pārvadājumus. Protams, šie nebija vienīgie jautājumi, par kuriem sprieda pārvadātāji.

Pasažieriem saistoši varētu būt tas, ka pārvadātāji spriež, kā ieviest transportu pēc pieprasījuma. Pašlaik tiek izvērtētas iespējas ieviesu reisu un galapunktu pēc pieprasījuma, bet perspektīvā plānots veikt korekcijas normatīvajos aktos, lai ieviestu transportu pēc pieprasījuma, izmantojot vieglos automobiļus. Ir izstrādāts projekts abonementu biļešu ieviešanas metodikai starppilsētu maršrutos, kas paredz atlaižu politikas piemērošanu regulārajiem pasažieriem, tomēr šajā jomā vēl daudz neskaidrību.

Daudziem pasažieriem brauciens sabiedriskajā transportā kļūtu ērtāks, ja tiktu ieviesta elektroniskā norēķinu sistēma. Plānots, ka elektroniskās norēķinu sistēmas ieviešana tiks uzsākta, tiklīdz būs atrisināti dažādi tehniskie un organizatoriskie jautājumi, tostarp elektroniskās norēķinu sistēmas pieejamība pasažieriem, pasažieru datu drošība, sistēmas darbības principi un finansējuma jautājums.

2015. gada 16. decembrī