Aktualitātes

"Ventspils reiss" - latviešu valodai draudzīgs uzņēmums

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” izcīnījis vēl vienu balvu un kļuvis par akcijas “Latviešu valodai draudzīga vide” laureātu.

Piektdien, 27. novembrī, kļuva zināms, ka pašvaldības SIA “Ventspils reiss” ir viens no 26 Latvijas apkalpojošās sfēras uzņēmumiem, kas nominēti kā akcijas “Latviešu valodai draudzīga vide” laureāti.

Laikā no 2015.gada maija līdz septembrim  akcijai pieteiktos pretendentus izvērtēja Valsts valodas centra ekspertu komisija, balstoties uz valsts valodas vecāko inspektoru sastādītajiem pārbaudes aktiem un pretendentu darbības vērtēšanas anketā ietvertajiem kritērijiem, kas skar valsts valodas lietojumu gan no uzņēmumu darbinieku puses, gan uzņēmuma publiski sniegtajā informācijā. Kļūstot par laureātu, uzņēmums apliecinājis, ka tā darbinieki ne tikai prot, bet arī lieto valsts valodu visās ar darba pienākumiem saistītās jomās, kas īpaši svarīgi ir tieši apkalpojošā sfērā.

Laureātus sveica un  atzinības rakstus pasniedza Latvijas Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs un Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš.

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsvēra akcijas nozīmīgumu, sakot, ka: “Latviešu valodai draudzīga vide veidojas tādos apkalpojošās sfēras uzņēmumos, kuros darba devējam ir augsta pilsoniskā apziņa un piemīt īstens Latvijas patriotisms”.

Akciju organizē Valsts valodas centrs sadarbībā ar dažām Latvijas uzņēmēju asociācijām, biedrībām un nodibinājumiem, un tā notiek ceturto gadu pēc kārtas. Tās mērķis ir noteikt, kuros apkalpojošās sfēras uzņēmumos vispilnīgāk ievēro Valsts valodas likuma un citu normatīvo aktu prasības valsts valodas lietojuma jomā.

Jāatzīmē, ka pašvaldības SIA “Ventspils reiss” novembra mēnesī  šī ir jau otrā atzinība. Iepriekš pašvaldības SIA “Ventspils reiss” valdes priekšsēdētājs Arturs Lieģis piedalījās Latvijas Darba devēju konfederācijas Gada balvas 2015 pasniegšanas ceremonijā. No 230 uzņēmumiem, kas bija pieteikti balvai, tikai 25 (starp tiem arī  “Ventspils reiss” ) iekļuva finālā.

2015. gada 3. decembrī