Aktualitātes

Veiksme vai likumsakarība?

Ziemsvētku priekšvakarā pašvaldības SIA „Ventspils reiss” godināja labākos uzņēmuma darbiniekus. Kā pasākuma atklāšanas uzrunā sacīja valdes priekšsēdētājs Arturs Lieģis, tad finansiāli ir bijuši arī labāki gadi, bet tik daudz augstu un pat izcilu darba novērtējumu vēl nebija gadījies saņemt.

Jau sen zināms, ka labi padarīts darbs sniedz gandarījumu ne tikai darītajām, bet to pamana un novērtē arī apkārtējiem. Savas pastāvēšanas 16 gados pašvaldības SIA „Ventspils reiss” mērķtiecīgi gājis pretī tam, lai uzņēmu atpazītu ne tikai Ventspilī, bet arī citur Latvijā, lai ar to rēķinātos, kā ar nopietnu konkurentu pasažieru pārvadājumu jomā.

Nu jau vairākus gadus pēc kārtas ieguldītas darbs nes augļus, jo uzņēmums veiksmīgi startējis dažādos ar transporta nozari saistītos konkursos, saņēmis augstus novērtējumus no dažādiem ekspertiem. Viens no augstākajiem vērtējumiem, kas izskanējis masu informācijas līdzekļos, ir SIA „Domenikss” drošas un ekonomiskas braukšanas speciālista Aleksandra Plotņikova atzinums, ka VR autobusu vadītāju profesionalitātes līmenis atbilst pasaules standartiem. Viņš vada šādas apmācības ne tikai Latvijā, bet arī citur Eiropā, tāpēc viņa vārdiem var ticēt.

Būdams pasažieru pārvadātājs, uzņēmums ir iesaistījies arī vairāku sabiedrisko organizāciju darbā, kā piemēram, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijā, Latvijas Darba devēju konfederācijā un citās. Gandarījumu sagādā tas, ka arī šīs organizācijas novērtējušas „Ventspils reisa” ieguldījumu pasažieru pārvadājumu attīstībā.

LPPA, sagaidot savas pastāvēšanas 20 gadadienu, piešķīra atzinības rakstus 7 uzņēmuma darbiniekiem un ATD - vienam, savukārt LDDK, pamatojoties uz dažādu kritēriju izvērtējumu, piešķīra atzinības rakstu kā labākajam darba devējam Kurzemē, kas ieguldījis lielu darbu labas pārvaldības un sociālās atbildības principu ieviešanā uzņēmumā un Kurzemes reģionā.

Pavirši palūkojoties, šķiet – ar ko tad „reiss” atšķiras no citiem? Strādā, pārvadā pasažierus, no kuriem saņem ne tikai pateicības, bet arī kritiku…Kā atzinušas vairākas žūrijas komisijas, kas vērtējušas uzņēma darbu pēdējo gadu laikā, pašvaldības SIA „Ventspils reiss” savus darbiniekus ne tikai novērtē, bet arī izsaka atzinību par paveikto.

Uzņēmumā ir savas tradīcijas šajā jomā. Pamatojoties uz autobusu vadītāju Profesionālās meistarības konkursa rezultātiem, tiek izvērtēts, kura ir labākā autobusu vadītāju brigāde, kurš labākais braucējs, kurš labākais ceļu satiksmes noteikumu zinātājs, bet 2012.gada nogalē tika  dibināts „Ventspils reisa” miljonāru klubiņš, kas šogad papildinājies ar 3 jauniem miljonāriem – Vladimiru Jackeviču, Gunti Tupiņu un Viesturu Magonīti.

Uzņēmumā paveiktais ievērots gan pilsētā, gan ārpus tās. Svētku reizē pateicību par darbu izteikusi gan Ventspils pilsētas dome, gan Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija, gan Valsts SIA „Autotransporta direkcija”.

Viens no sasniegumu stūrakmeņiem, ir 2008.gadā ieviestā integrētā kvalitātes vadības sistēma, kuras ieviešanā lielu ieguldījumu deva uzņēmuma direktors Arvis Bernics un personāldaļas vadītāja un IVS speciāliste  Ginta Rassa. Uzņēmums lielu vērību pievērš tam, lai iekļautos pašvaldības darbā un sadarbotos ar vietējo sabiedrību. Regulāri tiek atjaunots autoparks, organizētas bezmaksas ekskursijas pa pilsētas infrastruktūras objektiem, notiek sadarbība ar citiem pašvaldības uzņēmumiem un izglītības iestādēm.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” dibināts 1997.gadā un veic pasažieru pārvadājumus Ventspils pilsētā un starppilsētu, kā arī tūrisma maršrutos. Uzņēmums nodrošina daba vietas vairāk nekā 150 strādājošiem, tajā skaitā – 80 autobusu vadītājiem,  kas ikdienas pārvadā vidēji 9000 pasažierus. Uzņēmums ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem Ventspilī.

 

1. „Ventspils reisa” miljonāru saraksta papildinājums.

Vladimirs Jackevičs

Miljons km sasniedzis 2013.gada maijā. Tam veltīti 12.2 gadi un braukts ar 31 autobusu.

Guntis Tupiņš

Miljons km sasniedzis 2013.gada jūlijā. Tam veltīti 13.2 gadi un braukts  ar 36 autobusiem.

Viesturu Magonīti

Miljons km sasniedzis 2013.gada oktobrī. Tam veltīti 12.5gadi un braukts ar 51 autobusu.

 

Ventspils pilsētas domes Pateicības saņēma: 

Iveta Jakušenoka - sabiedriskā transporta kontroliere, strādā uzņēmumā no 2006.gada.

Aleksandrs Litvins - pilsētas maršrutu autobusu vadītāju, strādā uzņēmumā no 2001.gada, autovadītāja stāžs 25 gadi, pasažierus pārvadā 22 gadus. Kāds pasažieris viņam pat veltījis dzejoli!

Ojāru Berķi - pilsētas maršrutu autobusu vadītāju, strādā uzņēmumā no 2007.gada, autovadītāja stāžs 34 gadi, pasažierus pārvadā 30 gadus.

Eduardu Zernevicu - pilsētas maršrutu autobusu vadītāju, strādā uzņēmumā no 2009.gada, autovadītāja stāžs 33 gadi.

Raimondu Briedi - pilsētas un starppilsētu maršrutu autobusu vadītājs, strādā uzņēmumā no 2009.gada, autovadītāja stāžs 29 gadi.

Ginta Rassa – personāldaļas vadītāja un integrētās vadības sistēmas speciāliste, strādā no 2006.gada.

Inese Jermolajeva – grāmatvede, strādā no 2007.gada. Atsaucīga un nebaidās no papildus pienākumiem.

LPPA atzinības saņēma:

Gatis Grīnbergs – tālsatiksmes lielo autobusu vadītājs, autovadītājas stāžs 16 gadi, pasažierus pārvadā 11 gadus. Uzrādījis labāko rezultātu autobusu vadītāju profesionālās meistarības konkursā un ir uzņēmuma Labākais braucējs.

Ojārs Ivasks - tālsatiksmes lielo autobusu vadītājs, autovadītājas stāžs 18 gadi, pasažierus pārvadā 12 gadus.

Ainārs Naudiņš - tālsatiksmes lielo autobusu vadītājs un brigadieris, autovadītājas stāžs 30 gadi, pasažierus pārvadā 27 gadus. Viņa vadītā brigāde ir šī gada labākā brigāde Profesionālās meistarības konkursā. Pagājušā gada miljonārs.

Jānis Smolenskis – pilsēta mazo autobusu vadītājs, autovadītāja stāžs 24 gadi, pārvadā pasažierus 21 gadu. Labākais Ceļu satiksmes noteikumu zinātājs uzņēmumā.

Uldis Šelegovskis – mehāniķis, strādā uzņēmumā no 2008.gada. Ir atbildīgs un profesionāls, atsaucīgs.

Nadežda Jepifanova - sabiedriskā transporta maršrutu pārraudze, strādā no 2003.gada.

Andris  Otto – autoostas administrators, strādā no 2004.gada. Atsaucīgs, labi pārzina modernās tehnoloģijas.

ATD Atzinības rakstu saņēma

Uldis Reinolds - tālsatiksmes lielo autobusu vadītājs, autovadītāja stāžs 35 gadi, pasažierus pārvadā 28 gadus. Pienākumus pilda ar augstu atbildības sajūtu, laipns, izpalīdzīgs. Pagājušā gada miljonārs.

2013. gada 28. decembrī