Aktualitātes

Uzņēmumam piešķirts statuss "Ģimenei draudzīgs komersants"

Uzņēmumam piešķirts statuss "Ģimenei draudzīgs komersants"

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” trešo gadu pēc kārtas atzīts par „Ģimenei draudzīgu komersantu”. Gandarījums par piešķirto statusu ir īpašs, jo pārējie nominētie uzņēmumi ir atpazīstamāki, lielāki un pat starptautiskā mērogā pazīstami.

Jau trešo gadu pēc kārtas kā balvu par ieguldīto darbu un atbildīgo attieksmi kapitālsabiedrība „Ventspils reiss” saņēmusi Labklājības ministrijas statusu „Ģimenei draudzīgs komersants”.

Uz šādu statusu varēja pretendēt tikai tie Latvijas uzņēmumi, kas piedalījās Ilgtspējas indeksa noteikšanā. 2015.gadā Ilgtspējas indeksā balvām tika nominēti 40 uzņēmumi, no kuriem „Ģimenei draudzīga komersanta” statuss piešķirts tikai 12, starp kuriem ir tādi visā Latvijā pazīstami uzņēmumiem kā, piemēram, AS „Latvenegro”, AS „Nordea Bank AB Latvijas filiāle”, AS „SEB banka”, VAS „Starptaustiskā lidosta „Rīga””, SIA „Rimi”, AS”Swedbank”, Valsts SIA „Latvijas Televīzija” un citi. Ir liels gods un arī atbildība būt nominētiem starp šādiem ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām pazīstamiem  un starptautiski atzītiem lieliem uzņēmumiem.

Uzņēmumi, kam Labklājības ministrija piešķir šo statusu, sniedz atbalstu izglītības iegūšanai, piešķir papildus brīvdienas un materiālo atbalstu darbiniekiem ar bērniem, rada iespēju strādāt elastīgu darba laiku, rūpējas par darbinieku veselību, drošību un mudina ievērot veselīgu dzīvesveidu, kā arī rūpējas par vides pieejamību dabiniekiem un klientiem un, protams, uzņēmumam ir jābūt sociāli aktīvam.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” varēja sniegt pozitīvu apliecinājumu praktiski visos kritērijos, kā arī papildināt tos tikai ar sev raksturīgo. Uzņēmuma prioritāte un veiksmes atslēga ir motivēts, profesionāls un lojāls darbinieks. Lai mazinātu kadru mainību un piesaistītu darbiniekus ilgtermiņā, uzņēmumā ir ieviestas vairākas ikmēneša piemaksas, piemēram, izdienas piemaksa, kas tiek izmaksāta darbiniekiem, kuru darba stāžs ir vismaz 1 gads un nesmēķētāju piemaksa, kura ir sniedz ne tikai materiālu atbalstu, bet veicina arī veselīgu dzīvesveidu. Ja darba pienākumi atļauj, ir iespējams strādāt elastīgu vai nepilnu darba laiku, kā arī veikt darbu attālināti. Atbalsts darba laika organizācijā darbiniekiem tiek sniegts arī pēc individuāla pieprasījuma, darbiniekam vienojoties ar struktūrvienības vadītāju, it īpaši tas attiecas uz darbiniekiem ar maziem bērniem.

Viens no būtiskākajiem faktoriem statusa piešķiršanai, ir modernais uzņēmuma autobusu parks. Plānots, ka šī gada laikā pasažieru pārvadājumi pilsētas autobusu maršrutos 100 % tiks nodrošināti tikai ar zemās grīdas autobusiem, kas atvieglo pārvietošanos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un vecākiem ar bērnu ratiņiem. Arī daļa no starppilsētu maršrutos kursējošiem autobusiem ir piemēroti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un vecākiem ar bērnu ratiņiem. Rūpējoties par pakalpojuma pieejamību, Ventspils autoosta projektēta tā, ka iekļūšana tajā ir ērta jebkuram, arī  vecākiem ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ratiņkrēsolos. Visu diennakti tiek nodrošināta iespēja izmantot sanitāro mezglu, kas piemērots arī invalīdiem,  un bērnu pārtinamo galdu.

Jau vairākus gadus uzņēmums ir sociāli aktīvs,  atbalstot citu organizāciju pasākumus vai arī organizējot tos pašu spēkiem. Īpaši laba sadarbība ir izveidojusies ar Ventspils izglītības iestādēm, pilsētas bibliotēku un muzejiem.

Kā atzina Latvijas Republikas labklājības ministrs Uldis Augulis, tad „Ģimenei draudzīga komersanta” statusa saņemšana ir pozitīvs piemērs tam, cik daudz spēj uzņēmēji, darbojoties paši pēc savas iniciatīvas, negaidot pamudinājumu un atbalstu no valsts. Rūpes par darbiniekiem un viņu ģimenēm, kā arī klientiem, veicina lojalitāti, uzlabo reputāciju, un tādējādi ir viens no priekšnoteikumiem klientu un profesionālu darbinieku piesaistei.

„Ģimenei draudzīga komersanta” statusu piešķir jau 5 gadu un tā mērķis ir izcelt tos uzņēmumus, kas veicina ģimenisko vērtību stiprināšanu sabiedrībā un labklājības līmeņa paaugstināšanos, kā arī rūpējas par darba vidi.

2015. gada 15. jūnijā