Aktualitātes

Uzņēmēju labā prakse Latvijā

Uzņēmēju labā prakse Latvijā

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” pārstāvji 13. maijā piedalījās Labklājības ministrijas organizētā seminārā, kur prezentēja uzņēmuma veikumu ģimenei draudzīgu principu ieviešanā.

Par godu Starptautiskajai ģimenes dienai 13. maijā Rīgā notika Labklājības ministrijas organizēts seminārs “Uzņēmēju labā prakse Latvijā: ģimenei draudzīgu principu ieviešana darba vidē un attiecībās”, kur uzņēmuma veikumu šajā jomā prezentēja arī pašvaldības SIA “Ventspils reiss”. Pasākums tika organizēts ar mērķi pievērst uzmanību nepieciešamībai atbalstīt ilgtspējīgu nodarbinātību, sekmējot darbinieku darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.

Seminārā piedalījās to uzņēmumu pārstāvji, kas 2015. gadā tika atzīti par ģimenei draudzīgiem komersantiem, un dalībnieki tika iepazīstināti ar pieredzi, kā katrs no šiem uzņēmumiem realizē ģimenei draudzīgus principus savā ikdienas darbā; notika arī diskusija par to, kā popularizēt darba un ģimenes dzīves saskaņošanas nepieciešamību.

Semināra organizētāji un dalībnieki atzinīgi novērtēja to, ka “Ventspils reisā” liela uzmanība tiek pievērsta ne tikai darbam, bet arī veselīgam dzīvesveidam, piemēram, maksājot nesmēķētāju piemaksu, un pasākumiem, kuros iespējams iesaistīties kopā ar ģimenes locekļiem – profesionālās meistarības konkursiem, jauno autobusu prezentācijām, sporta aktivitātēm u.c. Atkarībā no ieņemamā amata “Ventspils reisā” ir iespēja strādāt pēc elastīga darba grafika, kas iespēju robežās pielāgots ģimenes vajadzībām, gan veikt darbu attālināti; ir iespējams saņemt, piemēram, dažādas piemaksas un pabalstu, kas papildina ģimenes budžetu, un cita veida atbalstu.

Pirms semināra notika preses konference “Darba un ģimenes dzīves līdzsvars Latvijas darba tirgū”, kurā piedalījās Labklājības ministrs Jānis Reirs, LDDK ģenerāldirektore L. Meņģelsone, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta pārstāve D. Helmane un citi. Preses konference tika organizēta ar mērķi iepazīstināt sabiedrību ar jaunāko pētījumu datiem Latvijas darba tirgū darba un ģimenes dzīves saskaņošanas jomā, kā arī informēt par Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas EaSI PROGRESS līdzfinansētā projekta “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” norisi un sagaidāmiem rezultātiem.

Pētījumu dati liecina, ka 43% Latvijas darba ņēmēju uzskata, ka darba devēji viņiem nenodrošina darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, tāpēc atzinīgi vērtējams tas, ka “Ventspils reiss” ir starp tiem uzņēmumiem, kas atzīti par ģimenei draudzīgiem, tātad – ir uzņēmums, kas veiksmīgi risina ar šo jomu saistītas problēmas. Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” ģimenei draudzīga komersanta statusu, ko piešķir Labklājības ministrija un ko var iegūt tikai tie uzņēmumi, kas piedalās ilgtspējas indeksa noteikšanā, ieguvis trīs gadus pēc kārtas – 2013., 2014. un 2015. gadā.

2016. gada 17. maijā