Aktualitātes

Uzmanību

Uzmanību

 Informācija maršrutu Nr.11, 11A un 12 pasažieriem

 

Tā kā Piltenē remonta darbu dēļ tiek slēgts Lielās ielas posms no Jelgavas ielas līdz nekustamajam īpašumam Lielajā ielā 2, no šā gada 28.marta autobusi kursēs pa apbraucamo ceļu un autobusu pietura tiek pārcelta no Maija ielas uz Lielo ielu 2a (pie degvielas uzpildes stacijas Sumata).

2014. gada 13. martā