Aktualitātes

SKDS aptauja

SKDS aptauja

2016. gada SKDS aptauja rezultāti liecina, ka lielākā daļa klientu – gan pasažieru un gan pilsētas iedzīvotāju vispār – uzskata, ka situācija sabiedriskā transporta jomā, salīdzinot ar 2015. gadu, ir uzlabojusies. 

Kopumā 38,9 % respondentu atzinuši, ka situācija ir uzlabojusies. 2016. gadā uzņēmums veicis vairākus pasākumus, lai situācija uzlabotos. Vasaras sezonā tika pagarināts sabiedriskā transporta kursēšanas laiks, pagarināts atsevišķu sezonālo reisu kursēšanas laiks un atvērts jauns maršruts uz Akmeņdzirām, kā arī nodrošināts papildus sabiedriskais transports masu pasākumu laikā.

Paldies visiem, kas novērtēja ieguldīto darbu!

2017. gada 2. martā