Aktualitātes

SIA „Ventspils reiss” turpinās pasažieru aptaujas

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” arī nākamajā nedēļā turpinās iedzīvotāju aptaujas, ko  8.,9. un 10.februārī, bruņojušies ar pildspalvām un papīru, veica skolu jaunieši.

Aptaujām bija divi galvenie uzdevumi – izzināt to pasažieru vēlmes, kas pārvietojas maršrutos uz Tārgali, Pilteni un Priekšpilteni, kā arī apzināt autoostas apmeklētāju viedokli par tur sniegto pakalpojumu kvalitāti un nepieciešamajiem uzlabojumiem. Trešā aptauja tiek veikta starppilsētu autobusos. Aptauju veikšana tika organizēta sadarbībā ar Ventspils 6.vidusskolas skolēniem, kas skolas projektu nedēļā jau otro gadu izmēģina savus spēkus brīvprātīgo darbā.

Beidzoties projektu nedēļai, aptauju datus skolēni apkopos audzināšanas stundās un kopā ar klases audzinātāju Vitu Hermansoni izveidos prezentāciju. Ar darba rezultātiem tiks iepazīstināta arī skolas vadība un pašvaldības SIA „Ventspils reiss” administrācija, kas arī lems par to, kā iegūto informāciju izmantot uzņēmuma darba kvalitātes uzlabošanai.

Interesanti bija vērot, kā mainījās skolēnu attieksme pret uzdoto darbu. Ja ievadinstruktāžas laikā  daļa no viņiem bija pat bravūrīgi un pret pienākumu skaidrojumu izturējās nenopietni, tad, uzsākot darboties, attieksme strauji mainījās, un darbs tika veikts ar vislielāko nopietnību un atbildību, lai gan, kā atzina paši skolēni, vairums no viņiem tik nopietnu darbu veica pirmoreiz. Skolēniem nācās pārvarēt samulsumu, uzrunāt nepazīstamus cilvēkus, pierunāt viņus sniegt atbildes uz jautājumiem un izteikt viedokli, uzklausīt gan pasažieru sūdzības, gan pateicības. Arī autobusu vadītāji un autostacijas personāls viņu darbošanos raksturoja visnotaļ pozitīvi.

Līdzīgi kā iepriekšējā gadā, jautrību visiem izraisījis fakts, ka viņus notur par biļešu kontrolieriem un pat bez uzaicinājuma grib uzrādīt braukšanas biļetes. Tas liecina, ka Ventspils pasažieris ir disciplinēts un atbildīgs, kā arī to, ka pašreizējā biļešu tirdzniecības sistēma, kad braukšanas biļeti iespējams iegādāties tikai pie autobusa vadītāja, ir sevi attaisnojusi, jo bezbiļetnieku praktiski nav.

Par labi padarītu darbu vienmēr pienākas atalgojums, tāpēc autoostas bistro (SIA „Latta”) kā sponsori nodrošināja skolēniem iespēju sasildīties un baudīt kādu karstu dzērienu vai paša izvēlētu našķi.

Sadarbība projektu nedēļas ietvaros ir tikai viena no darba formām, kā pašvaldības SIA „Ventspils reiss” cenšas atbalstīt skolu jauniešus. Iespēju robežās uzņēmumā tiek piedāvātas arī prakses vietas topošajiem  automehāniķiem, elektriķiem un citiem speciālistiem.