Aktualitātes

SIA „Ventspils reiss” iegūst Ilgtspējas indeksa Zelta kategoriju

Iegūstot Ilgtspējas indeksa Zelta kategoriju, pašvaldības SIA „Ventspils reiss” vēlreiz apliecinājis, ka uzņēmums strādā atbilstoši visaugstākajiem standartiem un kvalitātes prasībām, rūpējoties ne tikai par klientiem, bet arī par darbiniekiem, apkārtējo vidi un ilgtspējīgu attīstību.

Ilgtspējas indeksa Zelta kategorija - pašlaik izcilākais pašvaldības SIA „Ventspils reiss” sasniegums pēc iepriekšējo divu gadu Sudraba novērtējuma.. To, izvērtējot uzņēmuma aizpildīto aptaujas anketu, piešķīruši kompetenti eksperti no „Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta”. Augstais novērtējums vēlreiz apliecina, ka uzņēmuma darbs organizēts atbilstoši ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem un orientēts ne tikai uz klientu, bet arī darbinieku, vietējo kopienu un apkārtējo vidi.   Kā atzinuši eksperti, uzņēmumi, kam piešķirta Zelta kategorija, demonstrē atklātību un caurskatāmību, veidojot plašu publisku komunikāciju par jautājumiem, kas saistīti ar biznesu, kā arī lielu uzmanību pievērš dažādu risku vadībai un korporatīvajai atbildībai. Jāatzīmē, ka tik augstu vērtējumu iespējams iegūt tikai ar komandas darbu, kurā katrs darbinieks apzinās savu vietu, vērtību un pienesumu uzņēmumā, un ceļš uz to nav pašmērķis, kas sasniedzams par jebkuru cenu, bet gan rūpīgi plānots un pārdomāti organizēts process.

Ilgtspējas indeksa noteikšanas iniciatori ir Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un  Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, un tā mērķi ir paaugstināt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju, Tas ir stratēģisks vadības instruments, kas palīdz uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības ilgtspēju un atbildības līmeni, bet sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai izceltu un atbalstītu atbildīgākos Latvijas uzņēmumus. Ar šī indeksa palīdzību uzņēmēji tiek mudināti būt sociāli atbildīgiem, dalīties pozitīvo darbu pieredzē un saņemt objektīvu un neatkarīgu sava darba novērtējumu, ko iespējams izmantot attīstības plānošanai. Indeksa noteikšana pamatojas uz biznesa prakses vērtējumu piecās būtiskās darbības jomās –stratēģija (darbības plānošana ilgtermiņā), tirgus attiecības (atklātība un atbildība pret klientiem), darba vide (personāla politika), vide (uzņēmuma ietekme uz apkārtējo vidi) un sabiedrība (veselības veicināšanas pasākumi, sadarbība ar vietējo kopienu). Tādējādi Ilgtspējas indekss vērtē to, kas praktiski uzņēmumā notiek, jo katra anketas atbilde ir jāpamato un jāapliecin ar publisku atsauci internetā vai citos masu medijos, vai arī ar oficiālu dokumentu.

2015.gadā ilgtspējas indekss, izvērtējot paveikto 2014.gadā,  noteikts 40 uzņēmumiem. Vērtējot katra uzņēmuma aizpildītajā anketā sniegtos datus un dokumentālos apliecinājumus,  ekspertu komisija savukārt tos dalījusi 4 kategorijās: Platīna (piešķirta 3 uzņēmumiem), Zelta (piešķirta 11 uzņēmumiem), Sudraba (piešķirta 21 uzņēmumam), Bronzas (piešķirta 7 uzņēmumiem). Līdz ar „Ventspils reisu” Zelta novērtējumu saņēma tādi uzņēmumi kā Swedbank, SEB bank, Nordea Bank AB Latvijas filiāle, RIMI Latvija, Cemex un citi. Ir liels gods būt nominētiem starp šādiem ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām pazīstamiem  un starptautiski atzītiem lieliem uzņēmumiem.

Līdzās šai atzinībai, pašvaldības SIA „Ventspils reiss” 2015.gadā trešo gadu pēc kārtas kā balva par ieguldīto darbu un atbildīgo attieksmi saņēmis arī Labklājības ministrijas statusu „Ģimenei draudzīgs komersants”, izcīnījis drošākā Latvijas Pasažieru pārvadātāju titulu, apliecinot, ka uzņēmums sniedz pakalpojumu atbilstoši savai devīzei „Braucam droši!”, kā arī uzņēmuma komanda trešo reizi izcīnījusi 1.vietu 2015.gada Lattelecom Rīgas maratona  komandu kausā 5km distancē un arī 3.vietu 10km distancē, kā arī izcīnīts čempionu tituls Latvijas Ziemas peldētāju čempionātā.

2015. gada 15. jūnijā