Aktualitātes

Profesijas izvēle - solis pretī veiksmīgai dzīvei

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” atbalsta Karjeras dienas

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” laikā no 7. līdz 11.oktobrim kopā ar vairākiem citiem Ventspils uzņēmumiem atbalstīja Karjeras nedēļas rīkotājus, piedāvājot jauniešiem izglītojoši informatīvas ekskursijas uzņēmumā.

Ekskursijās piedalījās Ventspils 4.vidusskolas un Vakara vidusskolas skolēni. Jaunieši tika iepazīstināti ar sabiedriskā transporta vēsturi Ventspilī un pašvaldības SIA „Ventspils reiss” vēsturi un šodienu. Viņi tika informēti par profesijām, kas nepieciešamas, lai varētu strādāt pasažieru pārvadājumu jomā, kā arī varēja vērot uzņēmuma darbiniekus, veicot viņu tiešos darba pienākumus, piemēram, autobusu mazgātājus un remonta zonas darbiniekus. Pozitīvi vērtējams, ka ekskursiju laikā skolēniem radās dažādi jautājumi par uzņēmuma darba organizāciju un iespējām strādāt šeit. Pirms došanās mājās vairāki no viņiem pauda atziņu, ka pēc uzņēmuma apmeklējuma droši vien mainīs savu attieksmi pret sabiedrisko transportu un turpmāk būs saudzīgāki un pieklājīgāki.

Izglītības iestāžu interese par iespējām apmeklēt pašvaldības SIA „Ventspils reiss” palielinājās pēc uzņēmuma dalības Karjeras nedēļā 2012.gadā. Pozitīvi vērtējams fakts, ka par mūsu darbu interesējas ne tikai vietējās skolas un pirmsskolas izglītības iestādes, bet arī viesi no citiem Latvijas reģioniem, piemēram, Iecavas skolas skolēni.

Karjeras izvēle un veidošana ir būtisks faktors jaunieša dzīves veidošanā, un ir svarīgi, lai viņš apzinātos savas iespējas. Tāpēc bieži vien nezināšana par to, kas jaunieti sagaida konkrētā darba vietā, veicina kļūmīga lēmuma pieņemšanu. Tieši šī iemesla dēļ šādas mācību ekskursijas ir nozīmīgas jaunieši profesionālās orientācijas procesā.